Til toppen

Tilbake

Norsk
English

Sommerfest på takterrassen Kron & Mynt

Summer party at the roof top terrace Kron & Mynt

ForespørselskjemaRequest form

Vi leier ut lokaler til alle typer arrangementer, også sommerfester.

We rent out rooms for all types of events, including summer parties.

De mest populære månedene å arrangere sommerfest på Sentralen er juni og august.

Det gjelder derfor å være tidlig ute om dere ønsker å booke takterrassen eller Kronesalen på den datoen som passer dere best.

 

Sommerfest på takterrassen Kron & Mynt eller i Kronesalen

Vi leier ut lokaler til alle typer arrangementer, også sommerfester!

 

Du er kanskje allerede kjent med at takterrassen Kron & Mynt befinner seg i den øverste etasjen av Sentralen, hvor både den nedre delen og hele terrassen er tilgjengelig for utleie til sommerfesten.

Men, var du klar over at Kronesalen, som ligger ved siden av i samme etasje, også er et utmerket valg for sommerfester?

 

På Sentralen kan du leie mange ulike lokaler til fester, men det mest populære stedet å ha sommerfest på Sentralen er uten tvil i Kronesalen og på takterrassen Kron & Mynt.

De fleste som har leid takterrassen til sommerfest har valgt å leie Kronesalen i tillegg. Med sjanse for ustabilt vær er det praktisk å ha muligheten til å være både ute og inne.

 

Med plassering midt i Oslo sentrum, midt mellom Egertorget og Akershus festning, er det omtrent ikke mulig å holde sommerfesten mer sentralt enn på Sentralen.

Her får dere lokaler, de tekniske fasilitetene dere trenger og sommermat og drikke på ett sted!

 

Være ute – og inne

Kronesalen og takterrassen ligger i de to øverste etasjene på Sentralen. Gjestene kan enten ta trapp eller heis opp til 5. eller 6. etasje.

 

Kronesalen er et lyst og luftig lokale, og åpnet etter ombygging av femte etasje i 2021. Samtidig bygget vi takterrassen rett utenfor. Kronesalen har store takvinduer som gir mye dagslys, og utsikt opp i himmelen.

Både gulv og vegger består av lyst tre. I taket henger spesiallagde lyskupler produsert spesielt for Sentralen av Magnor Glassverk.

Fra Kronesalen er det direkte utgang til takterrassen.

 

Mange leietakere har valgt å ha middag eller servering ved ståbord i Kronesalen, og brukt takterrassen til resten av kvelden.

I Kronesalen finnes et eget oppdekkingskjøkken med luke, som også kan fungere som bar.

 

Takterrassen Kron og Mynt er vår lune takterrasse i to nivåer. Her minner stemningen om New Yorks takterrasser, med lyslenker, terrakottafarget betong og murpussede vegger.

De to nivåene knyttes sammen ved hjelp av et amfi, som kan brukes som både sitteplasser og ståplasser. I amfiet kan vi plassere små bord.

Kron & Mynt er en unik og stemningsfull takterrasse med plass til totalt 150 personer.

På det øverste nivået av takterrassen er baren på uteserveringen åpen for alle gjester enkelte dager i uken.

 

Om ingen har leid takterrassen er alle velkomne til å bruke denne i Mynt sin åpningstid. Ønsker dere å ha takterrassen for dere selv?

Det er mulig å leie nedre del av takterrassen, eller hele. Da får dere takterrassen for dere selv hele sommerfesten.

 

Det er mulighet for å sette ut mobil bar på det nederste nivået av takterrassen.

 

Møblering og sommerpynt

Når du leier Kronesalen kan vi gjerne møblere salen slik du ønsker. Vi har bord og stoler tilgjengelig, og har mulighet til å rigge flere oppsett – også stå bord.

I Kronesalen er det plass til opptil 120 stående personer, litt færre om dere ønsker ståbord. På runde bord og langbord er det plass til henholdsvis 84 og 102 personer.

Det er selvfølgelig mulig å pynte akkurat slik dere ønsker.

 

På takterrassen er det utemøblering fra Vestre, som står i fast oppsett. Det er også mulig å sitte i amfiet, hvor vi kan sette frem små bord.

På takterrassen er det plantet busker, trær(!) og blomster, i tillegg til at det er koselig belysning på kvelden med lyslenker.

På øverste nivå finnes parasoller til de varme sommerkveldene, og varmelamper som kan brukes når det er litt kjøligere.

 

Sommermat og drikke - hva med en burgerbuffet, fingermat eller tapas?

I bygningen til Sentralen finnes flere barer, en kafe og restauranten Hitchhiker, drevet av selskapet SentralenMat, en del av EIK Servering.

Sentralen Mat har vært leverandør av mat og drikke på Sentralen siden åpningen i 2016.

 

Uansett om dere vil ha sommerfesten i Kronesalen eller på takterrassen har vi satt sammen en variert meny, som gjør at dere kan få akkurat den maten dere ønsker.

Sommerfestmenyen er laget for ståbord og mingling.

 

Hamburgermenyen gjør sommerfesten koselig og uformell, med et utvalg av hamburger og fiskeburger på briochebrød, med tilbehør som trøffel- eller chipotlemajones og salat, og sitronterte til dessert.

Velger dere fingermat får gjestene fire kanapeer hver bestående av små focaccia, crostini og krustader med pålegg som for eksempel parmaskinke og aioli, eller hummus, pequillos og oliven.

Tapasbuffet er en klassisk sommerfestservering,hvor alle finner noe de liker. Dere velger selv størrelsen på buffeten, som inneholder alt fra lammekjøttboller med granateple-glaze og ovnsbakte poteter, til spekefat, ostebrett, tapenade og salater.

 

Planlegge minst mulig? Lei Kronesalen til sommerfest som en del av en pakkepris!

De fleste av lokalene på Sentralen er mulig å leie som en del av en pakkepris. Vil dere gjøre det så enkelt som mulig?

Lei Kronesalen som en del av en pakke som inkluderer 3-retters middag.

Inkludert er leie av lokalet, rigg av møbler, oppdekking og bemannet bar. I tillegg til projektor og lerret, mikrofoner og tilkobling til PC- eller mobillyd for avspilling av musikk.

Dere får tilgang på lokalet fra 18:00- 23:00, og kan forlenge til 02:00 ved å betale for ekstra bemanning.

Drikke er ikke inkludert.

 

Tekniske muligheter

Inkludert i romleien av Kronesalen er projektor og lerret, enkelt lydanlegg (til avspilling av musikk fra feks telefon eller PC), stemningsfullt lys og to mikrofoner.

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere om dere skal ha live musikk eller DJ på sommerfesten.

Vi kan rigge opp scene om ønskelig.

 

På takterrassen er det lydanlegg for avspilling av bakgrunns- og festmusikk på hele takterrassen.

Her kan man også leie ekstra teknisk utstyr til live musikk eller DJ.

 

Leier dere både Kronesalen og takterrassen, så er det mulig å spille samme lyd begge steder.

 

Booking, planlegging og gjennomføring

De mest populære månedene for sommerfest på Sentralen juni og august, så det gjelder å være tidlig ute for å sikre datoen som passer best!

 

Ønsker du å snakke med oss om å holde årets sommerfest på Sentralen? Du kan sende oss en uforpliktende henvendelse gjennom vårt kontaktskjema, eller sende oss en e-post på booking@sentralen.no. Du kan også ringe oss på 22 47 25 00.

Ønsker dere å se Kronesalen eller takterrassen, tar vi dere gjerne imot på en gratis befaring av lokalene. Dette må avtales i forkant, slik at vi kan være sikre på at lokalene er ledige på dagen dere ønsker å se.

 

Om dere velger Sentralen, vil en av våre produsenter planlegge sommerfesten sammen med dere.

 

Booke bord på Mynt?

Uteserveringen fra baren på Mynt er åpen onsdager til lørdager i mai og juni, og torsdager til lørdager i juli og august.

Er dere en mindre gjeng på opptil 20 personer som skal samles er det mulig å booke bord på Mynt ved å sende en mail til mynt@sentralenmat.no.

The most popular months to host a summer party at Sentralen are June and August. It is there fore important to book early if you want to reserve the rooftop terrace or Kronesalen for the date that suits you best.

Summer party on the rooftop terrace Kron & Mynt or in Kronesalen

We rent out premises for all types of events, including summer parties!

You might already know that the rooftop terrace Kron & Mynt is located on the top floor of Sentralen, where both the lower part and the entire terrace are available for rent for your summer party. But, were you aware that Kronesalen, located next to it on the same floor, is also an excellent choice for summer parties?

At Sentralen, you can rent many different venues for parties, but the most popular place to have a summer party at Sentralen is undoubtedly in Kronesalen and on the rooftop terrace Kron & Mynt. Most people who have rented the rooftop terrace for a summer party have chosen to rent Kronesalen as well. With the chance of unstable weather, it is practical to have the option to be both outside and inside.

Located in the heart of Oslo city center, between Egertorget and Akershus Fortress, it is almost impossible to hold a summer party more centrally than at Sentralen. Here you get premises, the technical facilities you need, and summer food and drink all in one place!

Be outside – and inside

Kronesalen and the rooftop terrace are located on the top two floors of Sentralen. Guests can take either the stairs or the elevator up to the 5th or 6th floor.

Kronesalen is a bright and airy space, opened after the renovation of the fifth floor in 2021. At the same time, we built the rooftop terrace right outside. Kronesalen has large skylights that provide plenty of daylight and a view up into the sky. Both the floor and walls are made of light wood. In the ceiling hang specially made light domes produced specifically for Sentralen by Magnor Glassverk. From Kronesalen, there is direct access to the rooftop terrace.

Many tenants have chosen to have dinner or catering at standing tables in Kronesalen and used the rooftop terrace for the rest of the evening. Kronesalen has its own service kitchen with a hatch, which can also function as a bar.

The rooftop terrace Kron og Mynt is our cozy rooftop terrace on two levels. Here, the ambiance reminds one of New York's rooftop terraces, with fairy lights, terracotta-colored concrete, and plastered walls. The two levels are connected by an amphitheater, which can be used as both seating and standing areas. In the amphitheater, we can place small tables. Kron & Mynt is a unique and atmospheric rooftop terrace with space for a total of 150 people. On the upper level of the rooftop terrace, the bar is open to all guests on certain days of the week.

If no one has rented the rooftop terrace, everyone is welcome to use it during Mynt's opening hours. Would you like the rooftop terrace to yourselves for the summer party? It is possible to rent the lower part of the rooftop terrace or the whole thing.

There is the possibility to set up a mobile bar on the lower level of the rooftop terrace.

Furnishing and summer decorations

When you rent Kronesalen, we can furnish the room as you wish. We have tables and chairs available and can set up various layouts – including standing tables. Kronesalen can accommodate up to 120 standing people, slightly fewer if you want standing tables. There is room for 84 and 102 people at round tables and long tables, respectively. Of course, it is possible to decorate exactly as you wish.

On the rooftop terrace, there is outdoor furniture from Vestre, which is set up in a fixed arrangement. It is also possible to sit in the amphitheater, where we can place small tables. On the rooftop terrace, bushes, trees (!), and flowers have been planted, in addition to cozy lighting in the evening with fairy lights. On the top level, there are umbrellas for the warm summer evenings, and heat lamps that can be used when it's a bit cooler.

Summer food and drink - how about a burger buffet, finger food, or tapas?

In the Sentralen building, there are several bars, a café, and the restaurant Hitchhiker, operated by SentralenMat, part of EIK Servering. Sentralen Mat has been the supplier of food and drink at Sentralen since its opening in 2016.

Whether you want to have your summer party in Kronesalen or on the rooftop terrace, we have put together a varied menu, so you can have exactly the food you want. The summer party menu is designed for standing tables and mingling.

The hamburger menu makes the summer party cozy and informal, with a selection of hamburger and fish burger on brioche bread, with sides like truffle or chipotle mayo and salad, and lemon tart for dessert. If you choose finger food, the guests get four canapés each consisting of small focaccia, crostini, and crusts with toppings like Parma ham and aioli, or hummus, pequillos, and olives. The tapas buffet is a classic summer party serving, where everyone finds something they like. You choose the size of the buffet, which contains everything from lamb meatballs with pomegranate glaze to charcuterie, cheese platters, tapenade, and salads.

Want to plan as little as possible?

Rent Kronesalen for a summer party as part of a package price!

Most of the rooms at Sentralen can be rented as part of a package price. Do you want to make it as simple as possible?

Rent Kronesalen as part of a package that includes a 3-course dinner. Included are the rental of the premises, setup of furniture, table setting, and staffed bar. In addition, a projector and screen, microphones, and connection for PC or mobile sound for music playback. You get access to the premises from 18:00- 23:00, and can extend to 02:00 by paying for extra staffing.

Drinks are not included.

Technical possibilities

Included in the room rental of Kronesalen are a projector and screen, a simple sound system (for playing music from, for example, a phone or PC), atmospheric lighting, and two microphones. It is possible to rent additional technical equipment, and sound and lighting technicians if you are going to have live music or a DJ at the summer party. We can set up a stage if desired.

On the rooftop terrace, there is a sound system for playing background and party music across the entire rooftop terrace. Here, you can also rent additional technical equipment for live music or a DJ.

If you rent both the Kronesalen and the rooftop terrace, it is possible to play the same sound in both places.

Booking and planning

The most popular months for a summer party at Sentralen are June and August, so it's important to book early to secure the date that suits you best!

Do you want to talk to us about holding this year's summer party at Sentralen? You can send us a non-binding inquiry through our contact form, or send us an email at booking@sentralen.no. You can also call us at 22 47 25 00. If you want to see the Crown Hall or the rooftop terrace, we are happy to welcome you for a free inspection of the premises. This must be arranged in advance, so we can be sure that the premises are available on the day you wish to visit.

If you choose Sentralen, one of our producers will plan the summer party with you.

Book a table at Mynt?

The outdoor service from the bar at Mynt is open Wednesday to Saturday in May and June, and Thursday to Saturday in July and August.

If you are a small group of up to 20 people who will gather, it is possible to book a table at Mynt by sending an email to mynt@sentralenmat.no.

No items found.