Norsk
English

Send forespørsel på booking

Send booking inquiry

– helt uforpliktende

– without obligation

For å kunne yte deg best mulig service, trenger vi å lagre noen grunnleggende data om deg. Dette vil være data som navn, e-postadresse, informasjon om firmaet du jobber i, din rolle og ditt telefonnummer. Vi vil aldri dele disse dataene med andre uten at du gir oss ditt samtykke til det, og vil sørge for at dataene til enhver tid er lagret på en sikker måte. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å lagre disse dataene ved å kontakte vårt kundesenter.

/In order to provide you with the best possible service, we need to store some basic data about you. This is information such as name, email address, information about the company you work for, your role and your telephone number. We will never share this information with others without your consent, and will ensure that the data is stored securely at all times. You can withdraw your consent to store this data by contacting our customer centre.

For å kunne sende deg interessant og relevant informasjon, trenger vi ditt samtykke for elektronisk markedsføring. Vi vil også spore din respons på innholdet vi sender. Dette gjør vi for å kunne sende deg relevant informasjon i fremtiden. Det betyr ikke at vi sender deg informasjon oftere, men vi håper å kunne gjøre innholdet mer interessant for deg. Vi vil aldri dele disse dataene med andre og vil sørge for at de til enhver tid er lagret på en sikker måte. Du kan til enhver tid endre eller trekke tilbake dette samtykket.

/ In order to send you interesting and relevant information, we need your consent for electronic marketing. We will also track your response to the content we send. We do this in order to be able to send you relevant information in the future. This does not mean that we will be sending you information more often, instead we hope to be able to make a selective content more interesting to  you. We will never share this data with others and will ensure that it is stored securely at all times. You can change or withdraw this consent at any time.

Takk!

Din bookingforespørsel er sendt og du kan trygt lukke vinduet.

Du hører fra oss!
Oisann! Her skjedde det noe galt. Har du husket å fylle inn alt?