Til toppen
Norsk
English

Send forespørsel på booking

Send booking inquiry

– helt uforpliktende

– without obligation

For å kunne yte deg best mulig service, trenger vi å lagre noen grunnleggende data om deg. Dette vil være data som navn, e-postadresse, informasjon om firmaet du jobber i, din rolle og ditt telefonnummer. Vi vil aldri dele disse dataene med andre uten at du gir oss ditt samtykke til det, og vil sørge for at dataene til enhver tid er lagret på en sikker måte. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å lagre disse dataene ved å kontakte vårt kundesenter.

/In order to provide you with the best possible service, we need to store some basic data about you. This is information such as name, email address, information about the company you work for, your role and your telephone number. We will never share this information with others without your consent, and will ensure that the data is stored securely at all times. You can withdraw your consent to store this data by contacting our customer centre.

Takk!

Din bookingforespørsel er sendt og du kan trygt lukke vinduet.

Du hører fra oss!
Oisann! Her skjedde det noe galt. Har du husket å fylle inn alt?