Til toppen

Sentralen UNG

Sentralens satsning på barn og unge mellom 0 – 19 år

En viktig del av Sentralens strategi er å bidra til at barn og unge får oppleve en en stor variasjon av aktiviteter og arrangementer på Sentralen. Vi ønsker at barn og unge skal oppleve Sentralen som et hus for dem! Dette gjør vi via leieordningen Sentralen UNG.

Sentralen UNG er en leieordning finansiert av husets eier, Sparebankstiftelsen DnB.

Med sitt årlige budsjett har Sentralen UNG mulighet til å tilby fri leie av lokale, samt lån av husets tekniske fasiliteter for arrangører av arrangementer og aktiviteter som har målgruppe 0 – 19 år.

Aktivitet som vurderes for leieordningen skal ha en inkluderende og åpen profil, med lav terskel for målgruppen å kunne delta.

Lukket aktivitet som kurs, prøver, møter og lignende vurderes derfor ikke.

Arrangementene til Sentralen UNG utgjør i dag omtrent 40% av Sentralens totale aktivitet.

Denne aktiviteten består i dag av bl.a. teater- og danseforestillinger, konserter, åpne workshops, sommerleirer, ungdomsdebatter, festivaler, rollerdisco, pitchekonkurranser for unge entreprenører – og mye mer!

Har du en idé til et arrangement for målgruppen mellom 0 – 19 år?

Da vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med ung@sentralen.no for mer informasjon.

Se filmen om Sentralen UNG

Under kan du se en liten film om leieordningen Sentralen UNG. Her ser du forslag på hva slags arrangementer som passer under leieordningen, og får høre fra noen av arrangørene som har brukt Sentralen.