Til toppen

Om oss

Sentralen er et allsidig arrangementshus.

Sentralen er et allsidig arrangementshus i Kvadraturen i sentrum av Oslo. Huset består av to bygninger som opprinnelig var hovedkontoret til Christiania Sparebank. I seks etasjer med historiske lokaler leier vi ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til alle formål.

Sentralen er også kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som sitter i kontorfellesskap fordelt over fire etasjer. I to av etasjene tilbyr vi ekstra gunstige leieavtaler for festivaler, orkestre, dansekompanier og andre kulturprodusenter. I to andre etasjer holder SoCentral til - Oslos mest spennende kontorfellesskap og medlemsorganisasjon for samfunnsinnovasjon og sosialt entreprenørskap.

Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB. Sentralen skal bidra til å støtte oppunder Sparebankstiftelsens visjon om å utløse gode krefter, gjennom arrangementer og gunstige leiepriser for leietakere som passer inn under formålene kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon. 

Sentralens miljøpolicy

Våren 2022 ble Sentralen miljøfyrtårnsertifisert

Sentralen ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. Vår målsetting er å være Oslos grønne møteplass, og Nordens nest grønneste arrangementshus.  Vi ønsker å finne gode løsninger for å redusere vår miljøbelastning – ikke bare for bedriften Sentralen Oslo AS, men hele huset. Dette vil vi gjøre gjennom å påvirke og inspirere leietagere, kunder og leverandører.

Les hele miljøpolicyen vår her.

Sentralen UNG

Sentralens satsning på barn og unge

Sentralen UNG er husets egenleieordning som gir gunstige utleiebetingelser til arrangører med barn og unge mellom 0 – 19 år som sin primære målgruppe.

Med denne ordningen håper vi å kunne være en aktuell arena i byen for denne målgruppen, som er en av Sentralens hovedsatsningsområder.

Ordningen er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og tilbyr UNG-arrangører fri leie av lokale, samt teknisk utstyr og teknikere fra huset etter behov. Arrangementene til Sentralen UNG fyller i dag omtrent 40% av Sentralens totale programinnhold. Disse inkluderer en bred portefølje av aktiviteter som bl.a. barne- og ungdomsteater, konserter, danseprøver- og forestillinger, kreative workshops, sommerleir, kurs, debatter og mye mer.

Har du en god idé Sentralen UNG kan gi rom for?
Ta kontakt med ung@sentralen.no og fortell oss mer!
Vi ser alltid etter gode prosjekter som gir alle barn og unge muligheten til å delta, oppleve, påvirke og ta plass.

Sentralenprogrammet

Sentralenprogrammet skal lære opp ungdommer til å arrangere, være vertskap og skape innhold på Biermannsgården

Høsten 2022 har 8 ungdommer fra hele Oslo vært med i Sentralenprogrammet på Biermannsgården. Programmet går ut på å gi ungdommer muligheten til å lære hvordan man planlegger og gjennomfører egne arrangementer.

Produsenter, markedsførere og andre fra administrasjonen på Sentralen har delt av sine kunnskaper slik at ungdommene sitter igjen med sin egen "A-Å innen kulturarrangement". Prosjektet avsluttes med ungdommenes eget arrangement på Biermannsgården i starten av desember 2022.

Biermannsgården er en 300 år gammel verneverdig gård i bydel Sagene, som siden 1800-tallet har hatt et tilbud for barn og unge. Sammen med nabolaget, arbeider SoCentral med å finne ut hvordan Biermannsgården i dag kan fortsette å være et inkluderende, urbant grendehus. Sentralenprogrammet er et av prosjektene som skal bidra til dette, og er et samarbeid mellom Sentralen UNG og SoCentral.

Sentralen MINT

Sentralens satsning på arrangementer som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet

Satsning på arrangementer som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet er en av flere strategiske satsningsområder for Sentralen.
Gjennom en egen ansvarlig jobber Sentralen målrettet og systematisk med å gjøre huset til et arrangementshus der terskelen er lav for å både delta på, og arrangere, arrangementer. Vi mener at bakgrunns- og erfaringsmangfold blant leietakere, arrangører, publikum, beboere og ansatte er uvurderlig for kulturlivet og samfunnsinnovasjonen.

Satsningen skal bidra til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og gi arrangører mulighet til å påvirke og utfordre på egne premisser.

Sentralen har et eget budsjett finansiert av Sparebankstiftelsen Dnb som dekker leie av lokale, kostander for rigg, teknisk utstyr, teknikere, og i noen tilfeller vertskap for leietakere som arrangerer publikumsarrangementer som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet. Arrangementene kan være lukkede aktiviteter.

Siden etableringen av Sentralen MINT har publikum kunnet oppleve mangfoldige og inkluderende publikumsarrangementer som teater, festivaler, fridans, paneldebatter, show, kunstutstillinger, fagkonferanser og seminarer. Sentralen ser alltid etter arrangører som vil bidra til å gjøre Sentralen til et åpent hus der alle føler seg velkommen, med publikumsarrangementer som speiler befolkningen. Ønsker du å arrangere noe som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet? Har du en ide til et arrangement som setter søkelys på likestilling, holdninger og med-deltakelse? Lurer du på om du har en ide som faller innenfor denne satsningen?

Ta kontakt med ammal@sentralen.no.

Sentralen Mat

Sentralen Mat AS driver restauranten, baren på takterrassen Mynt og kafeen på Sentralen. I tillegg serverer de catering til alle arrangementer og møter på Sentralen.

SentralenMat logo

I første etasje på Sentralen, i Vinterhagen og i kafeen, kan du både dele en pizza med venner med noe godt i glasset før konsert, eller tilbringe dagen lang med din bærbare laptop og kollegaer eller medstudenter.

Husets serveringssted har blitt en populær møteplass for mange, hvor aktiviteten mellom veggene på huset skaper en inspirerende atmosfære for gode samtaler og kreativitet.

Med oss på laget har vi noen av Norges mest spennende kokker til å stå for serveringen av mat og drikke i restauranten og kaféen i 1. etasje.

Våren 2022 åpnet også uteserveringen Mynt på den splitter nye takterrassen på Sentralen.

Les mer om LAVA OSLO her eller book bord direkte her.

Åpningstider kaféen

Mandag – fredag
Torsdag - Lørdag: 15:00 - 21:00
Mandag - fredag: 09:00 - 16:00
Mandag - fredag: 09:00 - 16:00
Lørdag og søndag
Søndag - Onsdag: Stengt

Åpningstider Restauranten

Søndag og mandag
Stengt: 8. juli - 4. august
Tirsdag – fredag
Lørdag
Lørdag: 11:00 - 15:00
Lørdag: 11:00 - 15:00

Åpningstider Mynt

Mandag og tirsdag
Stengt: 8. juli - 4. august
Onsdag – lørdag
Lørdag: 11:00 - 15:00
Lørdag: 11:00 - 15:00
Søndag
Søndag: 11:00 - 22:00
Søndag: 11:00 - 22:00

SoCentral

Skaper nye løsninger som kan endre samfunet

SoCentral logo

SoCentral samarbeider med kommuner, næringsliv og innbyggere som vil utvikle et mer bærekraftig samfunn, og er vertskap for et stort og sammensatt samfunns- og innovasjonsmiljø som har kontorer i 5. og 6. etasje. 

I likhet med kulturprodusentene i etasjene under, utløser også disse beboerne gode krefter i tråd med Sparebankstiftelsen DNBs formål. De skaper møteplasser for tilhørighet og fellesskap, fremmer mestring og læring hos unge individer, utvikler rollemodeller og engasjerer til dugnad og medvirkning, for å nevne noe.

Les mer om medlemmene og arbeidet på SoCentral sin egen hjemmeside.

Kontorfelleskap

Et hjem for Oslos kulturprodusenter

I husets tredje og fjerde etasje vendt mot Tollbugata har vi kontorplasser til kulturprodusenter, ensembler, orkestre, festivaler og andre aktører som produserer et kunstnerisk uttrykk som presenteres for et publikum. Her sitter etablerte institusjoner side om side med aktører i oppstartsfasen, med tilgang til et større fellesskap i sin arbeidshverdag.

Disse organisasjonene bidrar også stort til innholdet på huset forøvrig, med verksteder, møter og arrangementer for både unge og voksne kulturinteresserte. 

Pil for å åpne informasjonsboks

Våre beboere

SoCentral logo

So Central

SoCentral logo

UNG

SoCentral logo

Produsent 3

SoCentral logo

Produsent 4

SoCentral logo

Produsent 5

SoCentral logo

Produsent 6

SoCentral logo

Produsent 7

SoCentral logo

Produsent 8

SoCentral logo

Produsent 9

SoCentral logo

Produsent 10

SoCentral logo

Produsent 11

SoCentral logo

Produsent 12

Historien bak bygget

Fra sparebank til arrangementshus

”Denne bank vil stå til evige tider, hvis den ikke blir sprengt ved trykk innenfra.”
- Arkitekt Henrik Nissen ved åpningen av Christiania Sparebank, 14.april 1901.

Christiania Sparebank
Christiania Sparebank ble etablert i 1822. Banken var først og fremst et sosialt tiltak - et tilbud til byens arbeiderklasse, og var Norges første bank for privatpersoner. Store deler av bankens overskudd ble brukt på sosiale prosjekter, utbygginger og renoveringer i hovedstaden.

Sparebanken hadde flere hovedkontorer før det flyttet til adressen Øvre Slottsgate 3, og bygget et nytt bygg, som stod ferdig i 1849. Dette bygget ble senere utbygget og renovert, og stod ferdig slik vi kjenner det i dag i 1901. Senere kjøpte banken nabobygget, Tollbugata 30, og innlemmet bygget i hovedkontoret. Begge disse bygningene utgjør i dag Sentralen.


Øvre Slottsgate 3
Sparebanken hadde hovedkontor på flere leide lokasjoner i byen før det ble bestemt at man skulle bygge et nytt bygg, som skulle bli nytt hovedkontor. Henrik Nissen vant arkitektkonkurransen. Bygget stod ferdig i 1849, og viser tydelig stilskiftet som fant sted i norsk arkitektur på den tiden. Elementer fra nyrenessansen ble blandet med klare nasjonalromantiske utrykk.

I fasaden ble det brukt norsk Iddefjordsgranitt. Rundt vinduene er det brukt kleberstein, og skåret ut tydelig nasjonalromantiske mønstre.

I 1901 var en større ombygging av hovedkontoret ferdig. Da ble blant annet bakgården bygget inn, og et flott glasstak ble bygget over denne. Dette flotte lokalet ble ekspedisjonshallen til banken, og var dekorert med norsk marmor fra Fauske. Dette er i dag Sentralens største utleielokale - Marmorsalen.

Banken hadde fire etasjer med bankbokshvelv i kjernen av bygningen. I veggene til bankbokshvelvet ble det muret inn jernbaneskinner på kryss og tvers, som skulle sørge for at innbruddstyver ikke kunne grave seg gjennom veggene, gulvet eller taket. I dag ligger lokalene Hvelvet, Studio A og Studio B, og møterommet Bankboksen i de gamle bankbokshvelvene.

I tredje etasje i bygget lå salen der forstanderskapet i banken møttes for å diskutere dens styre og formål. Denne salen er i dag en av Sentralens mest populære lokaler - Forstanderskapssalen.

Man skulle kanskje tro at trening i arbeidstiden, og frynsegoder som medlemskap på treningssenter, er moderne tilskudd til velferd på arbeidsplassen. Bankfunksjonærene i Christiania Sparebank fikk imidlertid eget treningsrom i banken, i salen som i dag kalles Gymsalen.


Her kan du se historiske bilder av bygget.

Tollbugata 30
Bygningen som på bakkeplan inneholder Sentralen Kafe og Sentralen Restaurant, har adresse Tollbugata 30. Dette bygget stod ferdig i 1901, og er en typisk  forretningsgård fra den tiden. Arkitekten var Ivar Cock - han tegnet senere Hotel Continental. 

Før dagens bygg ble bygget, lå det opprinnelig en bygård oppført på slutten av 1600-tallet på tomten. Tidlig på 1800-tallet ble denne bygården kjent som Thronsens hotell, og ble en hjørnestein for byens kultur- og uteliv. Her vanket blant andre eventyrsamleren Peter Chr. Asbjørnsen og dikteren Johan Sebastian Welhaven. Det ble drevet kunstforlag, atelier, kafé, hotell og melkebutikk i bygget. Det er med andre ord ikke første gang ordskifte, kulturopplevelser og idéskaping har funnet sted i dette kvartalet.

Sentralen fyller et kulturelt tomrom
Prosjektet Sentralen startet i 2007 da Sparebankstiftelsen DNB i kjøpte de to bygningene Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata 30 av DNB. Etter hvert kom ideen om å bruke huset som en del av stiftelsens allmennyttige virksomhet. Sentralens funksjon og hvem som skulle bruke huset ble kartlagt i samråd med bruker- og fokusgrupper og gjennom mer enn 200 intervjuer i perioden 2009 - 2013.

Resultatet av disse kartleggingene viste at Oslo hadde et behov for en åpen møte- og arbeidsplass for kulturprodusenter. Videre i prosessen ble det også bestemt at Sentralen skulle bli et hus for samfunnsinnovatører som arbeider med å finne nye løsninger på utfordringer i samfunnet.

Pilotprosjekt siden 2013
For å kartlegge potensielle behov og utfordringer ved drift av et slikt hus, etablerte Sparebankstiftelsen DNB i 2013 et pilotprosjekt der kulturprodusenter og samfunnsinnovatører fikk sitte i åpent kontorlandskap i Marmorsalen i Øvre Slottsgate 3. Under oppussingen av Sentralen, når totalrenoveringen av bankbygningen startet i juni 2014, flyttet kontorlandskapet til Tjersland-gården i Skippergata 22.

Ved inngangen til 2016 satt det 120 kulturprodusenter og samfunnsinnovatører i Skippergata 22, som sammen utgjorde de fremtidige beboerne som i februar 2016 flyttet inn på Sentralen.

Utvidelse av lokalene
Sentralen åpnet dørene 1. mars 2016, og har siden den gang leid ut lokaler og møterom til over 5000 leietakere. Rett før pandemistarten i 2020 ble det imidlertid tydelig, at det var behov for mer plass.

I 1920-årene hadde Øvre Slottsgate 3 fått bygget en ekstra etasje. Nesten hundre år etter ble nok en etasje tilføyet bygningen, og Kronesalen ble bygget i øverste etasje på bygningen. Samtidig brukte Sentralen sjansen til å bygge takterrasse, med direkte atkomst fra Kronesalen, men også utgang fra femte og sjette etasje. Takterrassen går over to etasjer, og er knyttet sammen via et amfi. De to etasjene går under navnet Kron & Mynt.


Marmorsalen

Oss som jobber her

Bli kjent med oss

Alf Magnus er hussjef.

Alf Magnus Reistad

Daglig leder

alf.magnus@sentralen.no

Alf Magnus er hussjef.

Robert er hovedansvarlig for salg og booking.

Robert Hörnfeldt

Salg og bookingleder

robert@sentralen.no

Robert er hovedansvarlig for salg og booking.

Vilde jobber med booking og utleie av Sentralens saler.

Vilde Frafjord Strømsvåg

Bookingkoordinator

booking@sentralen.no

Vilde jobber med booking og utleie av Sentralens saler.

Katrine jobber med utleie av Sentralens møterom.

Katrine Hovelstuen

Bookingkoordinator

booking@sentralen.no

Katrine jobber med utleie av Sentralens møterom.

Katrine booker og koordinerer Sentralens arrangementer for barn og unge, under programmet Sentralen UNG.

Katrine Neerland Dodd

Program- og bookingansvarlig, barn og unge

ung@sentralen.no

Katrine booker og koordinerer Sentralens arrangementer for barn og unge, under programmet Sentralen UNG.

Emma er ansvarlig for Sentralen MINT - mangfold, inkludering og tilhørighet på Sentralen.

Emma Damskau

Ansvarlig for Sentralen MINT - mangfold, inkludering og tilhørighet.

Emma er ansvarlig for Sentralen MINT - mangfold, inkludering og tilhørighet på Sentralen.

Rikke er hovedansvarlig for markedsføring og kommunikasjon

Rikke Haakenstuen

Leder Marked- og kommunikasjon

rikke@sentralen.no

Rikke er hovedansvarlig for markedsføring og kommunikasjon

Lisa jobber med markedsføring og kommunikasjon, hovedsaklig digital markedsføring og sosiale medier.

Lisa Skylstad Knutsen

Kommunikasjonsmedarbeider, med ansvar for digital markedsføring

lisa@sentralen.no

Lisa jobber med markedsføring og kommunikasjon, hovedsaklig digital markedsføring og sosiale medier.

Ingrid jobber med markedsføring og kommunikasjon på Sentralen, og har hovedansvar for billettsystemet TIX.

Ingrid Kirchoff

Kommunikasjonsmedarbeider med billettansvar

ingrid@sentralen.no

Ingrid jobber med markedsføring og kommunikasjon på Sentralen, og har hovedansvar for billettsystemet TIX.

Eirik er prosjektmedarbeider. Han jobber med samarbeidskonsertene til Sentralen og Det Norske Kammerorkester.

Eirik Langva Lie

Prosjektmedarbeider

eirik@sentralen.no

Eirik er prosjektmedarbeider. Han jobber med samarbeidskonsertene til Sentralen og Det Norske Kammerorkester.

Mina leder teamet som jobber med arrangementer og produksjoner. Hun er også arrangementsansvarlig for Marmorsalen.

Mina Eriksen Smedberg

Arrangements- og produksjonsleder

produksjon@sentralen.no

Mina leder teamet som jobber med arrangementer og produksjoner. Hun er også arrangementsansvarlig for Marmorsalen.

Anette er arrangementsansvarlig i Forstanderskapssalen, Studio A og Studio B.

Anette Johansen

Produsent

produksjon@sentralen.no

Anette er arrangementsansvarlig i Forstanderskapssalen, Studio A og Studio B.

Anette er arrangementsansvarlig for Gymsalen og Hvelvet. Hun er også miljø- og bærekraftsansvarlig.

Anette Gjone

Produsent

produksjon@sentralen.no

Anette er arrangementsansvarlig for Gymsalen og Hvelvet. Hun er også miljø- og bærekraftsansvarlig.

Kjersti er arrangementsansvarlig for Produksjonsrom 1 og 3, Vinterhagen og Kronesalen. Kjersti er også prosjektleder for Verdens Kuleste Dag.

Kjersti Livesdottir Thorkildsen

Produsent og Prosjektleder for Verdens Kuleste Dag

produksjon@sentralen.no

Kjersti er arrangementsansvarlig for Produksjonsrom 1 og 3, Vinterhagen og Kronesalen. Kjersti er også prosjektleder for Verdens Kuleste Dag.

Anders er hovedansvarlig for teknisk drift tilknyttet arrangementer.

Anders Aasebøe

Teknisk leder

anders@sentralen.no

Anders er hovedansvarlig for teknisk drift tilknyttet arrangementer.

Richard har ansvar for planlegging av teknikk til arrangementer.

Richard de Freitas

Teknisk produsent

richard@sentralen.no

Richard har ansvar for planlegging av teknikk til arrangementer.

Jørgen jobber som in-house lydtekniker på Sentralen.

Jørgen Moe Eikås

Lydtekniker

jorgen@sentralen.no

Jørgen jobber som in-house lydtekniker på Sentralen.

Are Kim jobber som in-house lystekniker på Sentralen.

Are Kim Rønsen

Lystekniker

are@sentralen.no

Are Kim jobber som in-house lystekniker på Sentralen.

Stian er ansvarlig for vedlikehold og drift av bygningene som utgjør Sentralen.

Stian Standal

Driftsansvarlig

stian@sentralen.no

Stian er ansvarlig for vedlikehold og drift av bygningene som utgjør Sentralen.

Jaou Gou er ansvarlig for Barnas verksted, i tillegg til å arbeide med arrangementsavvikling, kundeservice og drift.

Jaou Gou Abdellah

Vertskap

jaougou@sentralen.no

Jaou Gou er ansvarlig for Barnas verksted, i tillegg til å arbeide med arrangementsavvikling, kundeservice og drift.

Nicolai er hovedansvarlig for vedlikehold og drift av bygningene som utgjør Sentralen.

Nicolai Åsend

Driftsansvarlig

nicolai@sentralen.no

Nicolai er hovedansvarlig for vedlikehold og drift av bygningene som utgjør Sentralen.