Til toppen
Mennesker som jobber som vertskap hos Sentralen

Sentralen MINT

Sentralen MINT – Sentralens satsning på arrangementer som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet

Satsning på arrangementer som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet er en av flere strategiske satsningsområder for Sentralen. Gjennom en egen ansvarlig jobber Sentralen målrettet og systematisk med å gjøre huset til et arrangementshus der terskelen er lav for å både delta på, og arrangere, arrangementer. Vi mener at bakgrunns- og erfaringsmangfold blant leietakere, arrangører, publikum, beboere og ansatte er uvurderlig for kulturlivet og samfunnsinnovasjonen.

Satsningen skal bidra til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og gi arrangører mulighet til å påvirke og utfordre på egne premisser.

Sentralen har et eget budsjett finansiert av Sparebankstiftelsen Dnb som dekker leie av lokale, kostander for rigg, teknisk utstyr, teknikere, og i noen tilfeller vertskap for leietakere som arrangerer publikumsarrangementer som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet. Arrangementene kan være lukkede aktiviteter.

Siden etableringen av Sentralen MINT har publikum kunnet oppleve mangfoldige og inkluderende publikumsarrangementer som teater, festivaler, fridans, paneldebatter, show, kunstutstillinger, fagkonferanser og seminarer. Sentralen ser alltid etter arrangører som vil bidra til å gjøre Sentralen til et åpent hus der alle føler seg velkommen, med publikumsarrangementer som speiler befolkningen. Ønsker du å arrangere noe som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet? Har du en ide til et arrangement som setter søkelys på likestilling, holdninger og med-deltakelse? Lurer du på om du har en ide som faller innenfor denne satsningen?

Ta kontakt med Emma Damskau på mint@sentralen.no.