Til toppen

Sentralen MINT

Sentralen MINT – Sentralens satsning på arrangementer som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet

Sentralen MINT er en av flere strategiske satsningsområder for Sentralen, og har som mål å fremme mangfold, inkludering og tilhørighet på huset.

 
Gjennom en egen programansvarlig jobber Sentralen strategisk og eksperimentelt med å gjøre huset til et sted der terskelen er lav for å både delta på, og å arrangere, arrangementer. Vi mener at mangfold blant mennesker er uvurderlig for kulturlivet og samfunnsinnovasjonen. Vi er opptatt av å gi arrangører mulighet til å påvirke og utfordre på egne premisser, og setter pris på all erfaringsutvekslingen vi opplever gjennom samarbeidene våre.  

 
Sentralen har et eget budsjett finansiert av Sparebankstiftelsen Dnb som dekker leie av lokale, kostander for rigg, teknisk utstyr, teknikere, og i noen tilfeller vertskap. Arrangementene kan være lukkede aktiviteter.

 
Siden etableringen av Sentralen MINT har publikum kunnet oppleve mangfoldige og inkluderende publikumsarrangementer som teater, festivaler, fridans, paneldebatter, show, kunstutstillinger, fagkonferanser, klubbarrangementer, moteshow og seminarer.  

Sentralen ser alltid etter arrangører som vil bidra til å gjøre samfunnet til et romsligere sted der alle føler seg trygge, gjennom et bredt spekter publikumsarrangementer som speiler hele befolkningen.  

Ønsker du å arrangere noe som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet? Har du en ide til et arrangement som setter søkelys på likestilling, holdninger og med-deltakelse? Lurer du på om du har en ide som faller innenfor denne satsningen?
 
Ta kontakt med Emma Damskau på mint@sentralen.no og snakk om samarbeid for 2025 og 2026!