Til toppen

Pakkepriser

Package prices

Pakkeprisene inkluderer det du trenger for et vellykket arrangement på Sentralen.

Vi har satt sammen flere praktiske pakkepriser som gjør det enda lettere å leie lokaler på Sentralen.

Pakkeprisene er oppgitt i pris per person, og inkluderer alt du trenger for ditt arrangement, slik at du slipper å tenke på alle detaljene. Velger du en pakkepris får du de nødvendige tjenestene og fasilitetene tilpasset ditt arrangement, din booking eller ditt møte.

Det er mulig å legge til tilleggstjenester for en ekstra kostnad.

Arrangementspakker

Våre arrangementspakker passer til frokostmøter, konferanser, seminarer, middager og andre lignende arrangementer. Vi har satt sammen pakkepriser for arrangementer som finner sted både dag, kveld og hele dagen.

Pakkene inkluderer lokalleie, opprigg av møbler og andre behov i salen, projektor, lerret og to mikrofoner - og servering tilpasset tiden på dagen, og lengden på arrangementet.

I noen av pakkene er bemanning, ekstra teknisk utstyr, teknisk bemanning, garderobe og bemannet bar inkludert.

Bryllupspakker

Våre to bryllupspakker gjør planleggingen av ditt drømmebryllup på Sentralen, så enkelt som mulig.

Pakkene inkluderer blant annet lokalleie, planleggingsmøte, middag, oppdekking, bemannet bar, serveringspersonale, oppdekking av kakebord til medbrakte kaker, gaveoppbevaring til dagen etter og prjektor, lerret og to mikrofoner.

Det er mulig å legge til ekstra servering, leie av teknisk utsyr som DJ-bord og annet.

Møtepakker

Våre 15 møterom kan leies som en del av en møtepakke på hverdager.

Møtepakkene inkluderer møteromsromleie, servering og opprydning. Alle møterommene dekker de tekniske behovene for møter, med stor skjerm med enkel tilkobling, og mikrofon og kamera til digitale møter.

Møtepakkene passer til møter på 5 - 20 personer.

De ulike pakkene inkluderer alternativer som kun kaffe, te og vann til mer omfattende alternativer som også inkluderer lunsj og snacks.

Vi har også møtepakker for halvdagsmøter, med eller uten lunsj.

Streaming- og podcastpakker

Våre streaming- og podcastpakker gjør det enkelt å streame eller ta opptak av arrangementer, og å spille inn podcast.

Streamingpakkene inneholder det du trenger for å streame eller gjøre opptak av et arrangement som en enkel konferanse, en panelsamtale eller små forestillinger.

Med vår gjør-det-selv-podcastinnspillingskoffert kan du enkelte spille inn en podcast på egenhånd.

Kick-off-pakker

Vi har satt sammen fire ulike kickoff-pakker, med varierte temaer og profesjonelle prosessledere.

Pakkene inkluderer er lokaler, foredragsholdere og servering.

The package prices include everything you need for a successful event at Sentralen.

We have put together several practical package prices that make it even easier to rent venues at Sentralen.

The package prices are listed per person and include everything you need for your event, so you don't have to worry about all the details. By choosing a package price, you get the necessary services and facilities tailored to your event, booking, or meeting.

Additional services can be added for an extra cost.

Event Packages

Our event packages are suitable for breakfast meetings, conferences, seminars, dinners, and other similar events.

We have put together package prices for events that take place during the day, evening, or all day.

The packages include venue rental, furniture setup and other requirements in the hall, projector, screen, and two microphones, and catering tailored to the time of day and the duration of the event.

Some packages include staffing, additional technical equipment, technical staff, cloakroom, and staffed bar.

Wedding Packages

Our two wedding packages make planning your dream wedding at Sentralen as simple as possible.

The packages include venue rental, planning meeting, dinner, table setting, staffed bar, serving staff, setting up a cake table for brought-in cakes, gift storage until the next day, and projector, screen, and two microphones.

Additional services, such as extra catering or rental of technical equipment like a DJ booth, can be added.

Meeting packages

Our 15 meeting rooms can be rented as part of a meeting package on weekdays. The meeting packages include meeting room rental, catering, and cleanup.

All meeting rooms meet the technical needs for meetings, with a large screen with easy connectivity, and a microphone and camera for digital meetings.

The meeting packages are suitable for meetings of 5 to 20 people.

The various packages include options ranging from only coffee, tea, and water to more comprehensive options that also include lunch and snacks. We also have half-day meeting packages, with or without lunch.

Streaming and podcast packages

Our streaming and podcast packages make it easy to stream or record events and to record podcasts.

The streaming packages contain everything you need to stream or record an event such as a simple conference, a panel discussion, or small performances. With our DIY podcast recording kit, you can easily record a podcast on your own.

Kick-Off packages

We have put together four different kick-off packages with varied themes and professional process leaders.

The packages include venues, speakers, and catering.

Våre pakkepriser

Our package prices

Pil for å åpne informasjonsboks

Arrangementspakker

Event packages

Pil for å åpne informasjonsboks

Dag- og kveldspakke

Day and evening package

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50 people,
 • Hvelvet: 35 people.
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Omrigg fra oppsett på dagen, til oppsett for middag,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC/mobillyd for avspilling av musikk (fra egen liste),
 • Tilgang på lokalet fra 08:00 - 23:00

Servering:

 • Kaffe, te og vann på dagtid,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst
 • Foccaccia med assortert pålegg til lunsj
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj
 • Tre-retters bankettmeny (ekskludert drikke)
 • Bemannet bar

Venue rental,

 • Stage and room setup,
 • Rearrangement from day setup to dinner setup,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Connection for PC/mobile sound for music playback (from your own playlist),
 • Access to the venue from 08:00 - 23:00

Catering:

 • Coffee, tea, and water during the day,
 • Fruit platters and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch,
 • Three-course banquet menu (drinks excluded),
 • Staffed bar.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Bemanninstillegg etter klokken 23:00, til 02:00: 3500,- eks mva

Staffing surcharge from 23:00 to 02:00: 3,500 NOK excluding VAT.

Pil for å åpne informasjonsboks

Dag- og kveldspakke Marmorsalen

Day and evening package Marmorsalen

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen: Dag og kveldspakker: 120 personer

Marmorsalen: Day and evening packages: 120 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Teknisk utstyr - lyd og lys,
 • Teknisk bemanning i 8 timer (lyd og lys, ikke AV),
 • Bemannet garderobe,
 • Annen nødvendig bemanning

Servering:

 • Kaffe, te og vann på dagtid,
 • Oppskrået frukt og croissanter vd ankomst,
 • Focaccia med assortert pålegg til lunsj,
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj,
 • 3-retters bankettmeny (ekskludert drikke),
 • Bemannet bar.
 • Venue rental,
 • Stage and room setup,
 • Technical equipment - sound and lighting,
 • Technical staff for 8 hours (sound and lighting, not AV),
 • Staffed cloakroom,
 • Other necessary staff.

Catering:

 • Coffee, tea, and water during the day,
 • Fruit platters and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch,
 • 3-course banquet menu (drinks excluded),
 • Staffed bar.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Dagpakke

Day package

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer.
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50 people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Tilgang til salen 08:00 - 16:00,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann hele dagen,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst,
 • Foccaccia med assortert pålegg til lunsj,
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj.
 • Venue rental,
 • Access to the venue from 08:00 - 16:00,
 • Stage and room setup,
 • Prjector andscreen,
 • Two microphones,
 • Connection to PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water throughout the day,
 • Fruit platter and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings served for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Dagpakke i Marmorsalen

Day package in Marmorsalen

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen: Dagpakker: 140 personer

Marmorsalen: Day packages: 140 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Tilgang til salen 08:00 - 16:00,
 • Rigg av sal,
 • Teknisk utstyr: lyd og lys,
 • Teknisk bemanning: lys og lydtekniker, i opptil 8 timer (ikke AV-tekniker),
 • Bemannet garderobe,
 • Annen nødvendig bemanning.

Servering:

 • Kaffe, te og vann hele dagen,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst,
 • Focaccia med assortert pålegg servert til lunsj,
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj.
 • Venue rental,
 • Access to the venue from 08:00 - 16:00,
 • Stage setup,
 • Technical equipment: sound and lighting,
 • Technical staff: lighting and sound technician, for up to 8 hours (not including AV technician),
 • Staffed cloakroom,
 • Other necessary staff.

Catering:

 • Coffee, tea, and water throughout the day,
 • Fruit platter and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings served for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Frokostpakke

Breakfast package

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Marmorsalen: 140 personer,
 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Marmorsalen: 140 people,
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann,
 • Croissant med ost og skinke
 • Oppskåret frukt.
 • Venue rental,
 • Stage and room setup,
 • Projector and screen
 • ,Two microphones,
 • Connection for PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water,
 • Croissant with ham and cheese,
 • Sliced fruit.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Bryllupspakker

Wedding packages

Pil for å åpne informasjonsboks

Bryllupspakke

Wedding package

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen:

 • Dagpakker: 140 personer,
 • Middagspakker: 140 personer,
 • Dag og kveldspakker: 120 personer
 • Bryllup:120 personer

Forstanderskapssalen: 60 personer

Kronesalen: 50 personer

Hvelvet: 35personer

Marmorsalen:

 • Daypackages: 140 people
 • Dinnerpackages: 140 people
 • Dayand evening packages: 120 people
 • Weddings: 120 people

Forstanderskapssalen: 60 people

Kronesalen: 50 people

Hvelvet: 35 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie med tilgang til lokalet fra 08:00 - 02.00,
 • Planleggingsmøte med befaring,
 • 3-retters bryllupsmeny (ikke inkludert drikke),
 • Oppdekking på runde bord eller langbord med hvite duker, servietter, servise og stearinlys,
 • Bemannet bar,
 • Serveringspersonale fra start til slutt,
 • Kakeoppdekking til medbrakte kaker,
 • Dansegulv etter middag,
 • Gaveoppbevaring til dagen etter,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Mulighet til å spille av musikk fra mobil/laptop,
 • Rydd og vask av lokalet.
 • Venue rental with access to the premises from 08:00 - 02:00,
 • Planning meeting with site visit,
 • 3-course wedding menu (drinks not included)
 • Table setting on round tables or long tables with white tablecloths, napkins, crockery, and candles,
 • Staffed bar,
 • Service staff from start to finish,
 • Cake setup for brought-in cakes,
 • Dance floor after dinner,
 • Gift storage until the next day,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Option to play music from mobile/laptop,
 • Cleaning and tidying of the venue.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Ekstra servering som kan legges til:

 • Velkomstdrink,
 • Prøvesmaking av bryllupsmeny for 2 personer,
 • 3 kanapeer per person ved ankomst,
 • Nattmat,
 • Kaffe og avec

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, inkludert DJ-bord.

Additional catering options that can be added:

 • Welcome drink,
 • Tasting of the wedding menu for 2 people,
 • 3 canapés per person upon arrival,
 • Late-night snack,
 • Coffee and digestif

It is possible to rent extra technical equipment, including a DJ table.

Pil for å åpne informasjonsboks

Bryllupspakke eksklusiv

Wedding package exclusive

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen:

 • Dagpakker: 140 personer
 • Middagspakker: 140 personer
 • Dag og kveldspakker: 120 personer
 • Bryllup: 120 personer

Forstanderskapssalen: 60 personer

Kronesalen: 50 personer

Hvelvet: 35 personer

Marmorsalen:

 • Day packages: 140 people
 • Dinner packages: 140 people
 • Day and evening packages: 120 people
 • Weddings: 120 people

Forstanderskapssalen: 60 people

Kronesalen: 50 people

Hvelvet: 35 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie med tilgang til lokalet fra 08:00 - 02.00,
 • Planleggingsmøte med befaring,
 • 3 kanapeer per person ved ankomst,
 • 4-retters bryllupsmeny (ikke inkludert drikke),
 • Nattmat,
 • Oppdekking på runde bord eller langbord med hvite duker, servietter, servise og stearinlys,
 • Bemannet bar,
 • Serveringspersonale fra start til slutt,
 • Kakeoppdekking til medbrakte kaker,
 • Dansegulv etter middag,
 • Gaveoppbevaring til dagen etter,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Mulighet til å spille av musikk fra mobil/laptop,
 • Rydd og vask av lokalet.
 • Venue rental with access to the premises from 08:00 - 02:00,
 • Planning meeting with site visit,
 • 3 canapés per person upon arrival,
 • 4-course wedding menu (drinks not included),
 • Late-night snack,
 • Table setting on round tables or long tables with white tablecloths, napkins, crockery, and candles,
 • Staffed bar,
 • Service staff from start to finish,
 • Cake setup for brought-in cakes,
 • Dance floor after dinner,
 • Gift storage until the next day,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Option to play music from mobile/laptop,
 • Cleaning and tidying of the venue.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Ekstra servering som kan legges til:

 • Velkomstdrink,
 • Prøvesmaking av bryllupsmeny for 2 personer,
 • Kaffe og avec

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, inkludert DJ-bord.

Additional services that can be added:

 • Welcome drink,
 • Tasting of the wedding menu for 2 people,
 • Coffee and digestif

It is possible to rent additional technical equipment, including a DJ booth.

Pil for å åpne informasjonsboks

Kick-off pakker

Kick-off packages

Pil for å åpne informasjonsboks

Kick-off: Jakten på et felles "vi"

Hvordan gå fra vaner og overflødig prat til å bli lyttende og fokuserte kollegaer? I workshop med GetHUMAN handler det om å bli bedre kjent med hverandre og mer bevisst på teamets styrker.

 

Løsningen på de fleste problemer bedrifter står overfor i dag ligger ikke i ny struktur, flere ledernivåer, økte krav eller kortere møter. Løsningen er å skape sterkere relasjoner, utvide organisasjonens mentale kapasitet og forbedre samhandling og flyt, mener gründerne i GetHUMAN. Det er også utgangspunktet for deres workshop.

 

Så hvordan får man til det?

 

GetHUMAN ble etablert i 2019 av Johan og Anders, etter å ha identifisert behovet for en mer inkluderende og ansvarlig måte å løse problemer og skape resultater i arbeidshverdagen på. Begge to har lang erfaring som ledere og coacher og har mer enn 5000 timer fasilitering i ryggsekken.

 

Gjennom deres workshop vil du og teamet ditt få verktøy som gjør det lettere for dere å snakke sammen om det som betyr noe for både den enkelte og for teamet som helhet. På den måten vil dere bli bedre kjent med hverandres ambisjoner, ønsker og visjoner. Målet er å finne «den følelsen vi alle leter etter i et fellesskap, men ikke alltid kjenner på.

 

Veldig forenklet gjøres dette ved å fokusere på tre sentrale kompetanser som skaper effektiv kommunikasjon og teamarbeid:

·        Refleksjon og personlig ansvar (feedback), 

·        Samarbeid og genuin nysgjerrighet (dialog), 

·        Fremdrift og tillit (samskapning).

 

Dette er verktøy som kan brukes i møter allerede neste dag! 

 

Blant dem som har opplevd stor nytte av denne metoden, finner vi hundrevis av ledere og medarbeidere, inkludert den tidligere olympiske mesteren Kjetil Jansrud. Som en utvidelse av kickoff-pakken tilbys en spesiell del med inspirerende foredrag og samtaler med Kjetil Jansrud, en venn og samarbeidspartner av GetHUMAN.

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 20 personer

Denne pakken inkluderer

This package includes

Romleie med passende oppsett.

TV-skjerm med enkel tilkobling til PC/Mac og lyd- og bildeplanke.

Flipover - whiteboard på forespørsel.

Møtepakke 3:

 • Kaffe/te/vann med påfyll gjennom dagen,
 • En servering med fruktfat og croissanter fra møtestart,
 • Focaccia med utvalgt pålegg servert til lunsj, i møterommet,
 • Dagens søte bakst levert etter lunsj.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

For 30 000,- kan kick-offen fo besøk av GetHUMANSpecial Guest Kjetil Jansrud, for en samtale om team, den omvendte tilbakemeldingskulturen og fellesskapets ansvar for helheten.

Legg til middag i restauranten for 270,- per person.

Drikke utover kaffe, te og vann er ikke inkludert, men kan kjøpes ekstra.

Pil for å åpne informasjonsboks

Kick-off: Skap lagfølelse med kreativ dans

Kunstbasert team-building er en fantastisk måte å skape gode relasjoner på.

Panta Rei Danseteater (PRD), er et Oslo-basert dansekompani, som tror på dansens utviklende kraft: At den gjør oss til rikere og mer reflekterte mennesker, både emosjonelt, estetisk og sosialt. PRD har gjort seg nasjonalt og internasjonalt bemerket for å bringe dansen ut blant en større andel av befolkningen.

 

Til din samling kan du velge mellom tre tilnærminger:

Dans som ice-breaker: Her blir det latter, energi og moro. Overrask teamet med enkel dans hvor de selv er dansere. Lengde: 30 min

Dans som tillitsskapende felleskap: Gruppen deles inn i to og to. Vi etablerer lynraskt samarbeid mellom to ukjente gjennom enkle og kreative oppgaver. Etter hvert danser deltagerne uten at de kanskje er klar over det selv. Vi avslutter med en samtalerunde. Lengde: 60 min

Kunstnerisk innslag: Panta Rei har over 20 korte danseforestillinger på ca 5 min, med én danser, på menyen. Dansesoloene passer som både åpning, avslutning og pauseinnslag i seminarer, konferanser og feiringer. Velg gjerne en eller flere!

 

Dans som ice-breaker og dans som tillitsskapende felleskap blir ledet av Panta Reis erfarne kursholdere. Dette er en god måte å starte ditt arrangement på. Mange tidligere deltagere mener PRDs workshop har vært avgjørende i møte med nye mennesker. De kunstneriske innslagene blir gjennomført av profesjonelle dansere.

Panta Rei Danseteater, under ledelse av Anne Holck Ekenes, har gjennom 22 år produsert 16 helaftens verk og turnerer mye i både inn- og utland. Kompaniet viser 50-100 forestillinger i året og holder hundretalls workshoper, seminarer og kurs.

«Forsommeren 2022 hadde jeg gleden av å delta på en samling der Panta Rei gjennomførte et av sine minikurs i teamutvikling. Vi var en svært sammensatt gruppe, både i alder, ferdigheter og motivasjon, og selv om vi som akademikere var programforpliktet til å møte en slik utfordring med åpenhet, var vi kanskje ikke så lette å be. Men oppsiktsvekkende raskt fikk de to koreografene oss med på dansen, i dobbelt forstand. Med løpende coaching underveis, og uhøytidelige oppsummeringer i plenum, ble det en rik opplevelse for oss alle.» 

Tom Remlov, Adjunct Executive in Residence/Professor 2, Institutt for ledelse og organisasjon, BI, tidligere teatersjef, filmprodusent og operadirektør.

 

«Det var en forunderlig opplevelse å tre så langt ut av komfortsonen, som gjorde at jeg fikk fullt fokus på oppgaven og vi etablerte lynraskt samarbeid mellom to ukjente!»

Liv Jørgensen, Head of Brand, Redd Barna 

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 10 personer

Denne pakken inkluderer

This package includes

Romleie med passende oppsett.

TV-skjerm med enkel tilkobling til PC/Mac og lyd- og bildeplanke.

Flipover - whiteboard på forespørsel.

Møtepakke 3:

 • Kaffe/te/vann med påfyll gjennom dagen,
 • En servering med fruktfat og croissanter fra møtestart,
 • Focaccia med utvalgt pålegg servert til lunsj, i møterommet,
 • Dagens søte bakst levert etter lunsj.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Legg til middag i restauranten for 270,- per person.

Drikke utover kaffe, te og vann er ikke inkludert, men kan kjøpes ekstra.

Pil for å åpne informasjonsboks

Skap retning og kraft, med gode prioriteringer, mange ideer og stort engasjement!

La 2024 bli et år med gode prioriteringer, mange ideer og stort engasjement - helt fra start.

Jan Fredrik har lang erfaring med strategi- og idéutvikling fra NRKs utviklingsavdeling. Med tydelige prosesser og fleksibel verktøykasse, hjelper de team og organisasjoner med både kreative og strategiske prosesser. Det er spesielt tre ting de kan bidra med:

1. Prioriteringer

Hva er teamet og virksomhetens viktigste prioriteringer i 2024? I samarbeid med Olympiatoppen har de utviklet en metode for å bryte ned mål, prioritere delmål og finne tiltak. Metoden er tatt i bruk av over 100 team i NRK. På slutten av dagen vet alle hva som blir teamets viktigste fokus for året.

 

2. Kreative prosesser

Har dere tjenester, produkter eller interne prosesser dere ønsker å videreutvikle? Ivar Ragne og Jan Fredrik har ledet hundrevis av idéprosesser i NRK, og hjelper dere med å utløse kreativiteten i gruppen. Denne workshopen vil garantert gi dere ideene som tar dere videre!

 

3. Historiefortelling

Hvem trenger dere å engasjere? Medarbeidere? Kunder? Historiefortelling er lederens viktigste verktøy for å skape engasjement. I løpet av denne workshopen vil dere lære hvordan man forteller gode historier, og sammen utvikle fortellingene dere trenger for å engasjere deres ansatte.

Jan Fredrik skreddersyr en kick-off som passer for dere.

 

Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt

Jan Fredrik har jobbet med innholdsutvikling i NRK i 15 år. Nå hjelper han virksomheter med strategi-prosesser, merkevarebygging og kommunikasjon. Jan Fredrik har spesielt fokus på historiefortelling som virkemiddel for å engasjere kunder og ansatte.

Les mer på www.jfb.as.

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 10 personer

Denne pakken inkluderer

This package includes

Romleie med passende oppsett.

TV-skjerm med enkel tilkobling til PC/Mac og lyd- og bildeplanke.

Flipover - whiteboard på forespørsel.

Møtepakke 3:

 • Kaffe/te/vann med påfyll gjennom dagen,
 • En servering med fruktfat og croissanter fra møtestart,
 • Focaccia med utvalgt pålegg servert til lunsj, i møterommet,
 • Dagens søte bakst levert etter lunsj.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Legg til middag i restauranten for 270,- per person.

Drikke utover kaffe, te og vann er ikke inkludert, men kan kjøpes ekstra.

Pil for å åpne informasjonsboks

Kick-off: Trinnvis tilnærming til bestemte utfordringer

Ønsker du å gjennomføre et arbeidsmøte der deltagerne engasjeres, skaper nytt innhold og går videre i samme retning? Kybri skreddersyr og fasiliterer din samling, så du og deltakerne kan konsentrere dere om innholdet.

 

Kybris kompetanse innen møtedesign bidrar til at en workshop eller prosess engasjerer, involverer og motiverer. I forkant planlegges workshopen sammen med en eller flere av arrangørene/deltakerne. Det er gunstig at de som senere skal forholde seg til resultatet, også er involvert i planleggingen, hvor det avdekkes behov og et realistisk ambisjonsnivå.

 

Planleggingen resulterer i en kjøreplan med øvelser, slik at selve samlingen blir meningsfull og effektiv. Samtidig skal den bidra til konkrete resultater som deltakerne føler eierskap til. Fra Kybri får dere også hjelp til å utarbeide tydelige aksjonspunkter og veien videre.

 

Workshopene gjennomføres i hovedsak uten bruk av skjerm, men digitale verktøy tas i bruk for oppsummering og levering av resultater. Etter workshopen holdes et oppfølgingsmøte der innholdet evalueres opp mot forventningene før samlingen.

 

Kybri drives av Mathilde Blichfeldt Mjønes som har sin fasilitatorutdannelse fra Facilitator/Anne W. Carlsen i Aarhus. Hun har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning (Riksrevisjonen), og har siden 2015 jobbet som fasilitator og prosesskonsulent. Mathilde er assosiert partner i SoCentral – nordisk inkubator forsamfunnsinnovasjon. SoCentral har kontorfellesskap i 5. og 6. etasje på Sentralen.

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 20 personer

Denne pakken inkluderer

This package includes

Romleie med passende oppsett.

TV-skjerm med enkel tilkobling til PC/Mac og lyd- og bildeplanke.

Flipover - whiteboard på forespørsel.

Møtepakke 3:

 • Kaffe/te/vann med påfyll gjennom dagen,
 • En servering med fruktfat og croissanter fra møtestart,
 • Focaccia med utvalgt pålegg servert til lunsj, i møterommet,
 • Dagens søte bakst levert etter lunsj.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Legg til middag i restauranten for 270,- per person.

Drikke utover kaffe, te og vann er ikke inkludert, men kan kjøpes ekstra.

Pil for å åpne informasjonsboks

Møteromspakker

Meeting room packages

Pil for å åpne informasjonsboks

Halvdagsmøte

Half day meeting

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 5 personer
 • 5 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Kaffe, te og vann,
 • hummus & grønnsaker,
 • bakst,
 • og brus.
 • Coffee, tea and water,
 • Hummus and vegetables,
 • Pastries,
 • Sodas.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Halvdagsmøte med lunsj

Half day meeting with lunch

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 5 personer
 • 5 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Kaffe, te og vann,
 • focaccia til lunsj,
 • og bakst.
 • Coffee, tea and water,
 • Focaccia for lunch,
 • and pastries.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Møtepakke 1

Meeting package 1

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 5 personer
 • 5 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Romleie,
 • Kaffe, te og vann.
 • Room rental,
 • Coffee, tea and water.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Møtepakke 2

Meeting package 2

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 5 personer
 • 5 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Romleie,
 • Kaffe, te og vann,
 • Fruktfat,
 • Croissanter.
 • Room rental,
 • Coffee, tea and water,
 • Fruit platter,
 • Croissants.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Møtepakke 3

Meeting package 3

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 5 personer
 • 5 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Romleie,
 • Kaffe, te og vann gjennom dagen,
 • Fruktfat, og croissanter,
 • Lunsj: focaccia, kyllingsalat eller surdeigspizza,
 • og bakst.
 • Room rental,
 • Coffee, tea and water,
 • Fruit platter and croissants,
 • Focaccia, chicken salad or pizza for lunch,
 • Pastries.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Streaming- og podcastpakker

Streaming and podcast packages

Pil for å åpne informasjonsboks

Streaming

Streaming

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Denne pakken inkluderer

This package includes

Streamingpakken inkluderer alt du trenger for å streame eller gjøre opptak av et arrangement.

Vår streamingtekniker setter opp to Panasonic AQ-CX10 4k kameraer kameraer som vil stå i faste posisjoner.

En lydtekniker sørger for at det er høy kvalitet på lyden til streamingen.

Inkluderer:

 • Opprigg av alt nødvendig teknisk utstyr,
 • Streamingtekniker,
 • Lydtekniker,
 • Inntil 5 timer streaming på ønsket plattform (for eksempel Facebook, YouTube, Vimeo, nettside) og/eller opptak.

Romleie kommer i tillegg til pakkeprisen.

The streaming package includes everything you need to stream or record an event, such as panel discussions, simple conferences, or small performances.

Our streaming technician will set up two Panasonic AQ-CX10 4k cameras that will be in fixed positions.

A sound technician ensures high-quality audio for the stream.

Includes:

 • Setup of all necessary technical equipment,
 • streaming technician,
 • sound technician,
 • up to 5 hours of streaming on the desired platform (for example, Facebook, YouTube, Vimeo, website) and/or recording.

Venue hire is additional the package price.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

 • Tekst, grafikk som logo eller vannmerke, forhåndsinnspilt videomateriale eller supringer på streamen. Dette må sendes inn på forhånd.
 • Visning av PowerPoint-presentasjoner på streamen, inkludert utstyr.
 • Ekstra kameraoperatør for bevegelige bilder.
 • Tilsending av opptak av sendingen senere.
 • Innspillingsleder som holder tidsskjema, og leder streamen bak kameraene. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Lystekniker,
 • Ekstra lydtekniker. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Text, graphics such as logos or watermarks, prerecorded video materials, or overlays on the stream. These must be submitted in advance.
 • Display of PowerPoint presentations on the stream, including equipment.
 • Additional camera operator for moving images.
 • Later delivery of the broadcast recording.
 • Recording manager who keeps the schedule and directs the stream behind the cameras. This is necessary for streaming larger events.
 • Lighting technician,
 • Additional sound technician. This is necessary for streaming larger events.
Pil for å åpne informasjonsboks

Streaming i Marmorsalen

Streaming i Marmorsalen

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Denne pakken inkluderer

This package includes

Streamingpakken inkluderer alt du trenger for å streame eller gjøre opptak av et arrangement, som panelsamtaler, enkle konferanser eller små forestillinger.

Vår streamingtekniker setter opp to Panasonic AQ-CX10 4k kameraer kameraer som vil stå i faste posisjoner.

En lydtekniker sørger for at det er høy kvalitet på lyden til streamingen.

En lystekniker.

Inkluderer:

 • Opprigg av alt nødvendig teknisk utstyr,
 • Streamingtekniker,
 • Lydtekniker,
 • Lystekniker,
 • Inntil 5 timer streaming på ønsket plattform (for eksempel Facebook, YouTube, Vimeo, nettside) og/eller opptak.

Romleie kommer i tillegg til pakkeprisen.

The streaming package includes everything you need to stream or record an event, such as panel discussions, simple conferences, or small performances.

Our streaming technician will set up two Panasonic AQ-CX10 4k cameras that will be in fixed positions.

A sound technician ensures high-quality audio for the stream.

Includes:

 • Setup of all necessary technical equipment,
 • streaming technician,
 • sound technician,
 • lighting technicians,
 • up to 5 hours of streaming on the desired platform (for example, Facebook, YouTube, Vimeo, website) and/or recording.

Venue hire is additional to the package price.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost

 • Tekst, grafikk som logo eller vannmerke, forhåndsinnspilt videomateriale eller supringer på streamen. Dette må sendes inn på forhånd.
 • Visning av PowerPoint-presentasjoner på streamen, inkludert utstyr.
 • Ekstra kameraoperatør for bevegelige bilder.
 • Tilsending av opptak av sendingen senere.
 • Innspillingsleder som holder tidsskjema, og leder streamen bak kameraene. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Ekstra lydtekniker. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Text, graphics such as logos or watermarks, prerecorded video materials, or overlays on the stream. These must be submitted in advance.
 • Display of PowerPoint presentations on the stream, including equipment.
 • Additional camera operator for moving images.
 • Later delivery of the broadcast recording.
 • Recording manager who keeps the schedule and directs the stream behind the cameras. This is necessary for streaming larger events.
 • Additional sound technician. This is necessary for streaming larger events.
Pil for å åpne informasjonsboks

Gjør-det-selv-podcastinnspillingskoffert

Do-It-Yourself-Podcast recording

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Denne pakken inkluderer

This package includes

Inkludert:

 • 1 Zoom PodTrak P8 Podcasting Recorder,
 • 4 Shure SM 7B mikrofoner,
 • 4 XLR-XLR 2M kabler,
 • 4 Shure SRH 440 høretelefoner,
 • 4 bordstativ til mikrofoner.

Du må ta med:

 • Ett SD Memory card opptil 512GB

(64–512GB kompatibelt med SDXC-spesifikasjonen (klasse 10 eller høyere)

(4-32GB kompatibelt med SDHC-spesifikasjonen (klasse 10 eller høyere)

ELLER

 • En datamaskin med USB-tilgang og USB-kabel, eller et annet medium for lagring av opptak.

Pris: 1500,- eks mva + romleie i tillegg.

Included:

 • 1 Zoom PodTrak P8 Podcasting Recorder,
 • 4 Shure SM 7B microphones,
 • 4 XLR-XLR 2M cables,
 • 4 Shure SRH 440 headphones,
 • 4 desk stands for microphones.

You must bring:

 • One SD Memory card up to 512GB (64–512GB compatible with SDXC specification (Class 10 or higher), or 4-32GB compatible with SDHC specification (Class 10 or higher),OR
 • A computer with USB access and a USB cable, or another medium for storing recordings.

Price: 1500 NOK excluding VAT + additional room rental.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an extra cost