Til toppen
Et studio med lyst gulv, lyse spiler på veggen, lysrigg og trosser i taket og moltongardiner.
Norsk
English

Studioer

Studios

Skal du streame en pressekonferanse, panelsamtale, produktlansering eller en presentasjon av en kvartalsrapport? Eller spille inn live-podcast med publikum? I Sentralens studioer kan du gjøre alle slags streaminger, opptak og videopoduksjoner.

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg har vi satt sammen pakkepriser på podcastopptak, hybridproduksjoner, streaming og videoproduksjoner som dekker alle behov, både med og uten publikum.

Fra bankbokshvelv til to nye studioer
Studio A og B stod ferdige i 2022, med skreddersydde løsninger for streaming, opptak og podcast. Begge studioene ligger i underetasjen på Sentralen, nederst i det gamle bankbokshvelvet, og er tilknyttet et førsteklasses, profesjonelt kontrollrom.

Studio A er vårt største studio på 66 m2 – og har en takhøyde på nærmere 7,5 meter i store deler av rommet. Studio B er på 16 m2 med vanlig takhøyde.

Publikum og deltakere kan bruke hovedinngangen i Øvre Slottsgate 3, via heis til underetasje, eller trapp fra Vinterhagen.

Siden studioene, og kontrollrommet, sto ferdige i 2022, har vi ansatt en egen streamingtekniker og satt sammen pakkepriser som gjør det enkelt for leietakere.

Eget kontrollrom for bilde, lyd og lys
I vårt eget, spesialbygde kontrollrom sitter vår streamingtekniker, vår lydtekniker og lystekniker. Disse fjernstyrer bilde, lyd og lys under streamingen, opptaket eller podcasten.

Tekniske muligheter ved streaming og opptak
Vår streamingtekniker tar ansvar for det tekniske, og styrer hele streamingen eller opptaket fra kontrollrommet. Han sender også streamingen på den plattformen du ønsker. Streamingteknikeren hjelper deg med planlegging og produksjon, og sørger for at det tekniske gjennomføres på korrekt vis, mens lyden kontrolleres av lydteknikeren.

Lysriggene i studioene er profesjonelle lysrigger som dekker alle behov. Standard belysning er alltid inkludert, og kan rigges av vår streamingtekniker. Ønsker du ekstra belysning eller en omfattende lysrigg, kan vi leie inn en lystekniker mot en ekstra kostnad.

Ved hjelp av våre fire tilgjengelige kameraer kan din streaming eller ditt opptak bli en flerkameraproduksjon. To av kameraene er fjernstyrte og kan bevege seg slik at bildene får ulike vinkler eller utsnitt. Streamingteknikeren sitter i kontrollrommet og styrer kameraene, slik at deltakerne foran kamera og publikum er alene i studioet.

Du kan ha flere ulike bakgrunner på streamingen eller opptaket. Vi har green screen tilgjengelig hvor vi kan vise det du ønsker av bilder, grafiske elementer, videoer eller presentasjoner som en del av bakgrunnen. Det er også svart og grå bakgrunn tilgjengelig. Det er selvfølgelig også fullt mulig å bruke spileveggene i Studio A slik som de er. Det er også mulig å vise en PowerPoint eller en annen type presentasjon, som et bilde i bildet, eller ha en tekst som viser for eksempel navn og tittel i bildet (kalt supring).

Møblering
Vi har ulike stoler, bord og ståbord tilgjengelig. Dette kan vi sette frem slik at du kan rigge det opp til ønskelig oppsett. Vi kan også rigge dette for deg mot en ekstra kostnad.

Det er fullt mulig å ta med egne møbler, pynt og lignende hvis du vil sette eget preg på streamingen eller opptaket.

Vil du vite mer om våre studio kan du lese mer under. Du er også velkommen til å sende oss en e-post på booking@sentralen.no eller ringe oss på 22 47 25 00.

Are you going to stream a press conference, panel discussion, product launch, or a quarterly report presentation? Or record a live podcast with an audience? In Sentralen's studios, you can do all kinds of streaming, recordings, and video productions.

To make things as simple as possible for you, we have put together package prices for podcast recordings, hybrid productions, streaming, and video productions that cover all needs, both with and without an audience.

From a bank vault to two new studios
Studio A and B were completed in 2022, with custom solutions for streaming, recording, and podcasts. Both studios are located in the basement of Sentralen, at the very bottom of the old bank vault, and are connected to a first-class, professional control room.

Studio A is our largest studio at 66 m² – and has a ceiling height of nearly 7.5 meters in large parts of the room. Studio B is 16 m² with a standard ceiling height.

Audience and participants can use the main entrance at Øvre Slottsgate 3, via elevator to the basement, or stairs from Vinterhagen.

Since the studios, and the control room, were completed in 2022, we have employed a dedicated streaming technician and assembled package prices that make it easy for renters.

Dedicated control room for video, audio, and lighting
In our own, specially built control room, our streaming technician, sound technician, and lighting technician sit. They remotely control video, audio, and lighting during the stream, recording, or podcast.

Technical possibilities for streaming and recording
Our streaming technician takes responsibility for the technical aspects and manages the entire stream or recording from the control room. They also broadcast the stream on the platform you desire. The streaming technician helps with planning and production, ensuring that the technical aspects are carried out correctly, while the sound is controlled by the sound technician.

The lighting rigs in the studios are professional setups that cover all needs. Standard lighting is always included and can be set up by our streaming technician. If you want extra lighting or an extensive lighting rig, we can hire a lighting technician at an additional cost.

With our four available cameras, your stream or recording can become a multi-camera production. Two of the cameras are remotely controlled and can move to provide different angles or shots. The streaming technician sits in the control room and controls the cameras, so the participants in front of the camera and the audience are alone in the studio.

You can have several different backgrounds for your stream or recording. We have a green screen available where we can display any images, graphic elements, videos, or presentations as part of the background. Black and gray backgrounds are also available. Of course, it's also fully possible to use the walls in Studio A as they are. It's also possible to display a PowerPoint or another type of presentation as a picture-in-picture, or have text showing, for example, names and titles in the image.

Furnishing
We have various chairs, tables, and standing desks available. We can set these up so you can arrange them in your desired layout. We can also set this up for you at an additional cost.

It's entirely possible to bring your own furniture, decorations, and the like if you want to give your stream or recording a personal touch.

If you want to know more about our studios, you can read more below. You are also welcome to send us an email at booking@sentralen.no or call us at 22 47 25 00.

Norsk
English

Studio A ligger i underetasjen, sammen med Studio B og atskilt teknisk kontrollrom. Det tekniske kontrollrommet kan brukes av lyd-, lys- og streamingteknikere. Det er også mulig å bruke Studio B som kontrollrom.

De to studioene har vinduer mellom seg, med gardiner på begge sider av vinduet.

Ved hjelp av lyse spiler på veggene, og nærmere 7,5 meter under taket på det høyeste, er rommet luftig og lyst.

Opp trappen fra studioet ligger Salongen. Dette rommet kan brukes til pauser, lunsj og som venterom.

Studio A is located in the basement, along with Studio B and a separate technical control room. The technical control room can be used by audio, lighting, and streaming technicians. It is also possible to use Studio B as a control room.

The two studios have windows between them, with curtains on both sides of the window.

With the help of bright slats on the walls, and nearly 7.5 meters high at the highest point, the room is airy and bright.

Up the stairs from the studio lies Salongen. This room can be used for breaks, lunch, and as a waiting area.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

66

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

50 kino / 30 klasserom / Preproduksjon: opptil 20 utøvere avhengig av mengden utstyr /

50 theatre / 30 class room / Pre-production: up to 20 performers depending on the amount of equipment

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Pocastinnspillinger, hybridproduksjoner, videoinnspilling, streaming, øvinger, prøver, preproduksjon, panelsamtaler, fotostudio, intimkonserter, teater, installasjoner, filmvisning, klubb.

Podcast recordings, hybrid productions, video recording, streaming, rehearsals, tests, pre-production, panel discussions, photo studio, intimate concerts, theater, installations, film screenings, club.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke for heldagsmøter og halvdagsmøter,
 • Catering fra arrangementsmeny,
 • Kjøp mat og drikke fra kafeen og ta med på møterommet,
 • Kjøp pizza i kafeen og ta med opp på møterommet.

 • Package prices that include food and beverages for full-day and half-day meetings,
 • Catering from event menu,
 • Take away food and drinks from the cafe,
 • Take away pizza from the cafe.

Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, via heis til underetasje, eller trapp fra Vinterhagen eller marmortrappen.

Public entrance at Øvre Slottsgate 3, via lift to the lower floor, or stairs via Vinterhagen or the marble staircase.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Rommet er akustisk tilpasset for å egne seg både til uforsterket og forsterket lyd.

Studioene er bygget for streaming, opptak, preproduksjon og øvinger.

Romleien inkluderer:

 • Projektor og lerret,
 • Lydanlegg,
 • Tilkobling til PC-lyd,

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utføre streaming/opptak i salen. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr:

 • Fire kameraer,
 • Høykvalitets, trådløse mikrofoner med støyreduksjon,
 • Grønnskjerm.

Leietakere må selv ha med backline.

Eget kontrollrom for lyd-, lys- og streaming/videoteknikere.

Mulighet for å leie Studio B som eget kontrollrom for lyd-, lys- og streaming/videoteknikere.

The room is acoustically adapted to suit both amplified and unamplified sound.

The studios are built for streaming, recording, pre-production, and rehearsals.

Room rental includes:

 • Projector and screen
 • Sound system
 • PC audio connection,

It is possible to rent additional technical equipment, and sound and lighting technicians.

Streaming/recording in the studio is possible. The venue has its own streaming technician and equipment:

 • Four cameras,
 • High-quality wireless microphones with noise reduction,
 • Green screen.

Tenants must provide their own backline.

Separate control room for audio, lighting, and streaming/video technicians.

Possibility to rent Studio B as a separate control room for audio, lighting, and streaming/video technicians.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Mingle/pauserom rett opp trappen, i Salongen.
 • Nærliggende toaletter i Vinterhagen eller underetasjen,
 • Stoler og bord,
 • Notestativer og orkesterstoler tilgjengelig.
 • A mingling/break room right up the stairs, in Salongen.
 • Nearby toilets in Vinterhagen or the basement.
 • Chairs and tables,
 • Music stands and orchestra chairs available.
Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Ønsker du å leie Studio A? Lurer du på noe mer om rommet?

Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema.

Klikk her for å lese om våre spesialtilpassede pakkepriser i Studio A.

Are you ready to book Studio A?

Do you have any questions about the room?

Write to us at booking@sentralen.no, call us on +47 22 47 25 00 or click “Send booking enquiry” to fill out our contact form.

Pil for å åpne informasjonsboks

Tilgjengelige pakkepriser

Available Package Prices

Minsteantall for pakkepriser med servering i dette rommet: 30 personer

Minimum number required for package prices with catering in this room: 30 people

Pil for å åpne informasjonsboks

Gjør-det-selv-podcastinnspillingskoffert

Do-It-Yourself-Podcastrecording

Inkludert:

 • 1 Zoom PodTrak P8 Podcasting Recorder,
 • 4 Shure SM 7B mikrofoner,
 • 4 XLR-XLR 2M kabler,
 • 4 Shure SRH 440 høretelefoner,
 • 4 bordstativ til mikrofoner.

Du må ta med:

 • Ett SD Memory card opptil 512GB

(64–512GB kompatibelt med SDXC-spesifikasjonen (klasse 10 eller høyere)

(4-32GB kompatibelt med SDHC-spesifikasjonen (klasse 10 eller høyere)

ELLER

 • En datamaskin med USB-tilgang og USB-kabel, eller et annet medium for lagring av opptak.

Pris: 1500,- eks mva + romleie i tillegg

Kan legges til for en ekstra kostnad:

Included:

 • 1 Zoom PodTrak P8 Podcasting Recorder,
 • 4 Shure SM 7B microphones,
 • 4 XLR-XLR 2M cables,
 • 4 Shure SRH 440 headphones,
 • 4 desk stands for microphones.

You must bring:

 • One SD Memory card up to 512GB (64–512GB compatible with SDXC specification (Class 10 or higher), or 4-32GB compatible with SDHC specification (Class 10 or higher),OR
 • A computer with USB access and a USB cable, or another medium for storing recordings.

Price: 1500 NOK excluding VAT + additional room rental.

Can be added for an additional cost:

Pil for å åpne informasjonsboks

Streaming

Streaming

Streamingpakken inkluderer alt du trenger for å streame eller gjøre opptak av et arrangement.

Vår streamingtekniker setter opp to Panasonic AQ-CX10 4k kameraer kameraer som vil stå i faste posisjoner.

En lydtekniker sørger for at det er høy kvalitet på lyden til streamingen.

Inkluderer:

 • Opprigg av alt nødvendig teknisk utstyr,
 • Streamingtekniker,
 • Lydtekniker,
 • Inntil 5 timer streaming på ønsket plattform (for eksempel Facebook, YouTube, Vimeo, nettside) og/eller opptak.

Romleie kommer i tillegg til pakkeprisen.

Kan legges til for en ekstra kostnad:

 • Tekst, grafikk som logo eller vannmerke, forhåndsinnspilt videomateriale eller supringer på streamen. Dette må sendes inn på forhånd.
 • Visning av PowerPoint-presentasjoner på streamen, inkludert utstyr.
 • Ekstra kameraoperatør for bevegelige bilder.
 • Tilsending av opptak av sendingen senere.
 • Innspillingsleder som holder tidsskjema, og leder streamen bak kameraene. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Lystekniker,
 • Ekstra lydtekniker. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.

The streaming package includes everything you need to stream or record an event, such as panel discussions, simple conferences, or small performances.

Our streaming technician will set up two Panasonic AQ-CX10 4k cameras that will be in fixed positions.

A sound technician ensures high-quality audio for the stream.

Includes:

 • Setup of all necessary technical equipment,
 • streaming technician,
 • sound technician,
 • up to 5 hours of streaming on the desired platform (for example, Facebook, YouTube, Vimeo, website) and/or recording.

Venue hire is additional the package price.

Can be added for an additional cost:

 • Text, graphics such as logos or watermarks, prerecorded video materials, or overlays on the stream. These must be submitted in advance.
 • Display of PowerPoint presentations on the stream, including equipment.
 • Additional camera operator for moving images.
 • Later delivery of the broadcast recording.
 • Recording manager who keeps the schedule and directs the stream behind the cameras. This is necessary for streaming larger events.
 • Lighting technician,
 • Additional sound technician. This is necessary for streaming larger events.
Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Studio B ligger i underetasjen, sammen med Studio A og atskilt teknisk kontrollrom. Det tekniske kontrollrommet kan brukes av lyd-, lys- og streamingteknikere. Det er også mulig å bruke Studio B som kontrollrom til Studio A.

De to studioene har vinduer mellom seg, med gardiner på begge sider av vinduet.

Ved hjelp av lyse spiler på veggene er rommet luftig og lyst, men det er ikke naturlig dagslys.

Opp trappen fra studioet ligger Salongen. Dette rommet kan brukes til pauser, lunsj og som venterom.

Bildene viser eksempelmøblering. Studio B leies ut umøblert dersom ikke annet er avtalt.

Studio B kan også brukes som møterom. Det er stoler og bord tilgjengelig, og TV-skjerm med tilkobling via HDMi.

Studio B is located in the basement, together with Studio A and a separate technical control room. The technical control room can be used by sound, lighting, and streaming technicians. It is also possible to use Studio B as a control room for Studio A.

The two studios have windows between them, with curtains on both sides of the window.

With the help of light slats on the walls, the room feels airy and bright, but there is no natural daylight.

Up the stairs from the studio lies Salongen. This room can be used for breaks, lunch, and as a waiting room.

The pictures show example furnishings. Studio B is rented out unfurnished unless otherwise agreed.

Studio B can also be used as a meeting room. There are chairs and tables available, and a TV with connection via HDMi cable.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

16

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

8 sittende / 13 kino / 8 klasserom

8 seated / 13 theatre / 8 class room

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Innspilling av podcast, innlesing av lydbøker, opptak av lyd og video, streaming, som fotostudio, møter, øvinger, prøver, auditions, som kontrollrom for Studio A.

Recording of podcasts, audiobook narration, audio and video recording, streaming, as a photo studio, meetings, rehearsals, practice sessions, auditions, as a control room for Studio A.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke for heldagsmøter og halvdagsmøter,
 • Kjøp mat og drikke fra kafeen og ta med til studioet,
 • Kjøp pizza i kafeen og ta med til studioet.

 • Package prices that include food and beverages for full-day and half-day meetings,
 • Purchase food and drinks from the cafe and bring to the studio
 • Buy pizza in the cafe and bring to the studio.

Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, via heis til underetasje, eller trapp fra Vinterhagen.

Public entrance at Øvre Slottsgate 3, via lift to the lower floor, or stairs via Vinterhagen.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Studio B er et profesjonelt lydstudio med spesialtilpasset akustikk.

Romleien inkluderer:

 • Tilpasset belysning til bildeproduksjon,
 • koselig belysning,
 • TV-skjerm med tilkobling via HDMi.

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utføre streaming/opptak i rommet. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

Det er mulig å leie TV med enkel tilkobling via HDMi til presentasjoner og lignende.

Ønsker du å spille inn podcast i Studio B?

Om du ønsker kan du selv ta med utstyret du trenger, eller så kan du leie vår podcastinnspillingskoffert!

Kofferten har:

 • mikrofoner og stativ til fire deltakere,
 • i tillegg til mikser som er enkel å bruke.

Du setter opp utstyret på egen hånd ved hjelp av guiden som ligger i kofferten sammen med utstyret.

Du må selv ta med minnekort, en USB-kabel og en PC eller et annet medium du ønsker å spille inn podcasten på.

Les mer under Tilgjengelige pakkepriser.

Studio B is a professional sound studio with specially tailored acoustics.

The room rental includes:

 • Custom lighting for image production,
 • ambient lighting,
 • TV-screen with connection via HDMi.

It is possible to rent extra technical equipment, and sound and lighting technicians.

Streaming/recording in the room is possible. Sentralen has its own streaming technician and equipment with four cameras.

It is possible to rent a TV with a simple HDMI connection for presentations and similar.

Do you want to record a podcast in Studio B?

If you wish, you can bring the equipment you need, or you can rent our podcast recording suitcase!

The suitcase includes:

 • microphones and stands for four participants,
 • in addition to a mixer that is easy to use.

You set up the equipment on your own with the help of the guide included in the suitcase along with the equipment.

You must bring your own memory card, a USB cable, and a PC or another medium you wish to record the podcast on.

Read more underneath Available Package Prices.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Mingle/pauserom rett opp trappen, i Salongen.
 • Nærliggende toaletter i Vinterhagen eller underetasjen,
 • Stoler og bord er tilgjengelig og rigges opp på egen hånd,
 • Teleslynge,
 • TV-skjerm med tilkobling via HDMi-kabel.

Om du ønsker at vi rigger til rommet i et koselig podcastoppsett, kan vi gjøre dette mot en ekstra kostnad.

 • A mingling/break room right up the stairs, in Salongen.
 • Nearby toilets in Vinterhagen or the basement.
 • Chairs and tables available,
 • Induction loop,
 • TV-screen with connection via HDMi-cable.

If you want us to set up the room in a cozy podcast setup, we can do this for an additional price.

Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Studio B kan leies per dag, eller per time. Det er mulig å få servering i studioet ved å booke en av våre møtepakker der romleie, mat og drikke er inkludert.

Du kan sende oss en forespørsel på booking gjennom forespørselskjema via denne linken.

Om du ønsker kan du også ta kontakt med oss for tilgjengelighet og priser på booking@sentralen.no, eller ved å ringe oss på 22 47 25 00.

Klikk her for å lese om vår gjør-det-selv-podcastinnspillingskoffert.

Studio B can be rented per day, or per hour if. It's possible to have catering in the studio by booking one of our meeting packages that include room rental, food, and beverages.

You can also send us a request for booking through the request form via this link.

If you wish, you can also contact us for availability and prices at booking@sentralen.no, or by calling us at +47 22 47 25 00.

Pil for å åpne informasjonsboks

Tilgjengelige pakkepriser

Available Package Prices

Pil for å åpne informasjonsboks

Gjør-det-selv-podcastinnspillingskoffert

Do-It-Yourself-Podcastrecording

Inkludert:

 • 1 Zoom PodTrak P8 Podcasting Recorder,
 • 4 Shure SM 7B mikrofoner,
 • 4 XLR-XLR 2M kabler,
 • 4 Shure SRH 440 høretelefoner,
 • 4 bordstativ til mikrofoner.

Du må ta med:

 • Ett SD Memory card opptil 512GB

(64–512GB kompatibelt med SDXC-spesifikasjonen (klasse 10 eller høyere)

(4-32GB kompatibelt med SDHC-spesifikasjonen (klasse 10 eller høyere)

ELLER

 • En datamaskin med USB-tilgang og USB-kabel, eller et annet medium for lagring av opptak.

Pris: 1500,- eks mva + romleie i tillegg

Kan legges til for en ekstra kostnad:

Included:

 • 1 Zoom PodTrak P8 Podcasting Recorder,
 • 4 Shure SM 7B microphones,
 • 4 XLR-XLR 2M cables,
 • 4 Shure SRH 440 headphones,
 • 4 desk stands for microphones.

You must bring:

 • One SD Memory card up to 512GB (64–512GB compatible with SDXC specification (Class 10 or higher), or 4-32GB compatible with SDHC specification (Class 10 or higher),OR
 • A computer with USB access and a USB cable, or another medium for storing recordings.

Price: 1500 NOK excluding VAT + additional room rental.

Can be added for an additional cost:

Pil for å åpne informasjonsboks

Streaming

Streaming

Streamingpakken inkluderer alt du trenger for å streame eller gjøre opptak av et arrangement.

Vår streamingtekniker setter opp to Panasonic AQ-CX10 4k kameraer kameraer som vil stå i faste posisjoner.

En lydtekniker sørger for at det er høy kvalitet på lyden til streamingen.

Inkluderer:

 • Opprigg av alt nødvendig teknisk utstyr,
 • Streamingtekniker,
 • Lydtekniker,
 • Inntil 5 timer streaming på ønsket plattform (for eksempel Facebook, YouTube, Vimeo, nettside) og/eller opptak.

Romleie kommer i tillegg til pakkeprisen.

Kan legges til for en ekstra kostnad:

 • Tekst, grafikk som logo eller vannmerke, forhåndsinnspilt videomateriale eller supringer på streamen. Dette må sendes inn på forhånd.
 • Visning av PowerPoint-presentasjoner på streamen, inkludert utstyr.
 • Ekstra kameraoperatør for bevegelige bilder.
 • Tilsending av opptak av sendingen senere.
 • Innspillingsleder som holder tidsskjema, og leder streamen bak kameraene. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Lystekniker,
 • Ekstra lydtekniker. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.

The streaming package includes everything you need to stream or record an event, such as panel discussions, simple conferences, or small performances.

Our streaming technician will set up two Panasonic AQ-CX10 4k cameras that will be in fixed positions.

A sound technician ensures high-quality audio for the stream.

Includes:

 • Setup of all necessary technical equipment,
 • streaming technician,
 • sound technician,
 • up to 5 hours of streaming on the desired platform (for example, Facebook, YouTube, Vimeo, website) and/or recording.

Venue hire is additional the package price.

Can be added for an additional cost:

 • Text, graphics such as logos or watermarks, prerecorded video materials, or overlays on the stream. These must be submitted in advance.
 • Display of PowerPoint presentations on the stream, including equipment.
 • Additional camera operator for moving images.
 • Later delivery of the broadcast recording.
 • Recording manager who keeps the schedule and directs the stream behind the cameras. This is necessary for streaming larger events.
 • Lighting technician,
 • Additional sound technician. This is necessary for streaming larger events.
Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.