Til toppen

Tilbake

Norsk
English

RELÆXT på Sentralen

Relaxed at Sentralen

Den 10. juni arrangerer vi den første RELÆXT-konserten på Sentralen, i samarbeid med Det Norske Kammerorkester.

On June 10th, we are organizing the first Relaxed concert at Sentralen, in collaboration with the Norwegian Chamber Orchestra.

Konserten er gratis, og vil finne sted i Marmorsalen, og vil vare i 45 minutter inkludert introduksjon og presentasjon av stykkene fra konferansier.

Publikum som ønsker å reservere en plass til en gruppe, eller har behov for tilrettelegging, kan sende en e-post til eirik@sentralen.no.

Dørene til konsertsalen åpner en time før konsertstart, klokken 11:00, slik at publikummere har god tid til å finne en plass i salen.

Deretter vil det spilles to RELÆXT-konserter i samarbeidet høsten 2024.

Alle kan være publikummer på en RELÆXT-konsert, men opplevelsene er spesielt tilpasset de som er mer komfortable med å delta på, eller har behov for, en kulturopplevelse i avslappede omgivelser.

En avslappet opplevelse

At en konsert er merket med RELÆXT, betyr at det er gjort noen justeringer.

Alle publikummere, og de som ønsker å vite mer om konserten, kan lese den visuelle guiden, som ligger tilgjengelig på nettsiden til Sentralen.

Det gjøres også tekniske tilpasninger på RELÆXT-konserter. Det vil aldri være helt mørkt i salen, og det vil ikke brukes like mye scenelys. Det vil ikke brukes scenerøyk.

Det er lov til å kommentere, snakke høyt, lage lyder, tikse, le, gråte, rope eller være helt stille – akkurat som man vil, under konserten. Det er også lov til å gå på toalettet eller besøke Relæxt-sonen under konserten. Publikum kan når som helst forlate salen om de ønsker det. Alle dører stå åpne under konserten, slik at publikum har mulighet til å gå inn og ut av salen slik som de ønsker.

Det eneste som skal unngås er å hysje på andre publikummere. RELÆXTE forestillinger er en hysj-fri sone.

Vakker klassisk musikk

På den kommende Relæxt-konserten, får du møte Bjarne Magnus Jensen og Audun Sandvik fra Det Norske Kammerorkester i samspill med den anerkjente pianisten Sveinung Bjelland.

Programmet er følgende:

Joseph Haydn: Klavertrio nr. 39, G-dur, 1. sats

J. S Bach, Luigi Boccherini, W. A. Mozart, tradisjonell musikk: Medley fra filmen «Master & Commander»

Tradisjonell musikk: Bruremarsj fra Lødingen og J.S. Bach Cellosuite Nr. 1 i G.dur

J. S Bach: Goldbergvariasjonene, BWV 988: Aria

Ole Bull: Sæterjentens søndag

Felix Mendelssohn: Klavertrio nr 1 I d-moll, Op. 49.2. sats

Antonin Dvorak: Humoresque, Op. 101. No. 7

Les den visuelle guiden til konserten den 10. juni

Se dokumentaren om RELÆXTe kulturopplevelser

RELÆXT er basert på ‘Relaxed Performance’ – et tilbud som har vært utviklet og tilbudt siden tidlig på1990-tallet ved flere britiske teatre. RELÆXT-forestillinger tilrettelegger kulturelle opplevelser for å gjøre dem mer tilgjengelig for alle, spesielt de som synes det er utfordrende å delta i vanlige forestillinger og konserter.

RELÆXT i Norge er utviklet i samarbeid med Habiliteringstjenesten for barn og unge ved UNN, Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Hålogaland Teater var de første som introduserte dette konseptet her i landet, da de etablerte prosjektet RELÆXT Teater i 2020. Nordlysfestivalen, Tromsø Internasjonale Filmfestival, Aurora Tromsø kino og Arktisk Filharmoni har fulgt etter. I Oslo tilbys RELÆXT-opplevelser på Kloden Teater, av Go Figure! Festival og Coda.

Filmskaper Terje Rafaelsen har laget en dokumentar in RELÆXT. Du kan se den under.

The concert is free and will take place in Marmorsalen, lasting 45 minutes including an introduction and presentation of the pieces by the host.

Audience members wishing to reserve a spot for a group, or needing accommodations, can send an email to eirik@sentralen.no.

The doors to the concert hall open one hour before the concert starts, at 11:00, allowing attendees ample time to find a seat.

Following this, two Relaxed concerts will be held in collaboration in the fall of 2024.

Everyone can be an audience member at a Relaxed concert, but the experiences are specially tailored for those who are more comfortable participating in, or need, a cultural experience in a relaxed environment.

A relaxed experience

A Relaxed experience means that some adjustments have been made. All audience members, and those wishing to learn more about the concert, can read the visual guide available on Sentralen's website. Technical adjustments are also made at Relaxed concerts. It will never be completely dark in the hall, and there will be less stage lighting. No stage smoke will be used.

It is allowed to comment, talk loudly, make noises, tic, tics, laugh, cry, shout, or be completely silent – just as one wishes during the concert. It is also permissible to go to the restroom or visit the Relaxed zone during the performance. Audience members may leave the hall at any time if they wish. All doors remain open during the concert, so people can enter and exit the hall as they please.

The only thing to avoid is shushing other audience members. Relaxed performances are a shush-free zone.

Beautiful classical music played by musicians from the Norwegian Chamber Orchestra

At the upcoming Relæxt concert, you will meet Bjarne Magnus Jensen and Audun Sandvik from the Norwegian Chamber Orchestra in collaboration with the renowned pianist Sveinung Bjelland.

The program is as follows:

Joseph Haydn: Piano Trio No. 39 in G major, 1st movement

J. S. Bach, Luigi Boccherini, W. A. Mozart, traditional music: Medley from the film "Master & Commander"

Traditional music: Wedding March from Lødingen and J.S. Bach Cello Suite No. 1 in G major

J. S. Bach: Goldberg Variations, BWV 988: Aria

Ole Bull: Sæterjentens Søndag

Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 1 in D minor, Op. 49, 2nd movement

Antonin Dvorak: Humoresque, Op. 101, No. 7

Watch the documentary on Relaxed cultural experiences

Relaxed is based on 'Relaxed Performance' – a concept that has been developed and offered since the early 1990s at several British theaters. Relaxed performances tailor cultural experiences to make them more accessible to everyone, especially those who find it challenging to participate in regular shows and concerts. Relaxed in Norway was developed in collaboration with the Habiliteringstjenesten for barn og unge ved UNN, Norges Handikapforbund andFunksjonshemmedes fellesorganisasjon. Hålogaland Theater was the first to introduce this concept in the country when they established the Relaxed Theater project in 2020. Nordlysfestivalen, Tromsø International Film Festival, Aurora Tromsø Cinema, and the Arctic Philharmonic have followed suit. In Oslo, Relaxed experiences are offered at Kloden Theater, by Go Figure! Festival, and Coda. Filmmaker Terje Rafaelsen has made a documentary about Relaxed, which you can watch below.

No items found.