Til toppen

Tilbake

Norsk
English

Trenger du et møterom i sommer?

Do you need a meeting room during the summer?

Online bookingOnline booking

Lei et av våre møterom midt i Oslo sentrum i sommer.

Rent one of our meeting rooms in the city centre of Oslo this summer.

I sommer kan du leie møterom hos oss hele uken.

Vi leier ut 14 ulike møterom midt i Oslo sentrum, perfekt for alt fra store til små møter.

Møterommene er tilgjengelig for leie i åpnngstidene i sommer , og kan leies i noen timer eller en hel dag. Rommene har alle fasiliteter et møterom trenger.

Vi tilbyr også ulike møtepakker med servering, slik at du og de andre møtedeltakerne ikke trenger å tenke på noe annet enn å skape et produktivt møte.

Åpningstider i sommer

I år gjelder disse åpningstidene  fra og med 1. juli til og med 4. august:

 

Mandag – fredag: 09:00 – 16:00

Lørdager: 11:00 - 15:00.

Søndager.: 11:00 - 22:00

Fra og med 5. august har Sentralen normale åpningstider.

Takterrassen Mynt, Sentralen Kafe, HITCHHIKER restaurant og uteserveringen har egne åpningstider.

Se åpningstidene her.

Møteromsservering for 5 personer eller flere

Våre møtepakker tilbys på hverdager, og inkluderer romleie, servering og opprydning. De ulike pakkene varierer fra kun kaffe, te og vann til mer omfattende alternativer som inkluderer lunsj og snacks. Vi har også møtepakker for halvdagsmøter, med eller uten lunsj.

Serveringen må bestilles senest 48 timer før møtestart.

Du kan velge mellom:‍

Møtepakke 1: Kaffe, te og vann gjennom dagen.

Møtepakke 2: Kaffe, te og vann gjennom dagen, fruktfat og croissanter.

Møtepakke 3: Kaffe, te og vann gjennom dagen, fruktfat og croissanter. Lunsjalternativer som focaccia ellerkyllingsalat, og bakst.

Halvdagsmøte: Kaffe, te og vann, hummus & grønnsaker, bakst og brus.

Halvdagsmøte med lunsj: Kaffe, te og vann, focaccia til lunsj, og bakst.

Vil du bestille møterom med servering på møterommet? Ta kontakt med oss for priser på booking@sentralen.no.

Vil du bestille møterom uten servering, kan du klikke på Online booking-knappene.

This summer, you can rent meeting rooms with us throughout the week.

We offer 14 different meeting rooms located in the heart of Oslo, perfect for both large and small meetings.

The meeting rooms are available for rent during our summer opening hours, and can be rented for a few hours or a full day.

The rooms are equipped with all the facilities a meeting room needs.

We also offer various meeting packages with catering, so you and your attendees can focus solely on having a productive meeting.

Summer opening hours

This year, these opening hours apply from July 1st to August 4th:

  • Monday – Friday: 09:00 – 16:00
  • Saturdays: 11:00 - 15:00
  • Sundays: 11:00 - 22:00

From August 5th, Sentralen will have normal opening hours.

The rooftop terrace Mynt, Sentralen Café, HITCHHIKER restaurant, and the outdoor seating area have their own opening hours.

See their opening hours here.

Meeting room catering for 5 or more people

Our meeting packages are offered on weekdays and include room rental, catering, and cleanup. The different packages range from just coffee, tea, and water to more comprehensive options that include lunch and snacks.

We also have half-day meeting packages, with or without lunch. Catering must be ordered at least 48 hours before the meeting starts.

You can choose from:

  • Meeting Package 1: Coffee, tea, and water throughout the day.
  • Meeting Package 2: Coffee, tea, and water throughout the day, fruit platter, and croissants.
  • Meeting Package 3: Coffee, tea, and water throughout the day, fruit platter, croissants. Lunch options like focaccia or chicken salad, and pastries.
  • Half-Day Meeting: Coffee, tea, and water, hummus & vegetables, pastries, and soft drinks.
  • Half-Day Meeting with Lunch: Coffee, tea, and water, focaccia for lunch, and pastries.

Would you like to book a meeting room with catering? Contact us for prices at booking@sentralen.no.

If you want to book a meeting room without catering, you can click the Online Booking button.

No items found.