Tilbake

Nye tiltak og restriksjoner

Sentralen følger smittesituasjonen nøye, og forholder oss hele tiden til de regler, råd og anbefalinger som kommer fra lokale og nasjonale myndigheter.

13. januar lettet regjeringen på restriksjonene i forbindelse med pandemien. De nye restriksjonene tillater litt flere mennesker på arrangementer med tilviste plasser hos oss, samt alkoholservering ved bord, men flere av de gamle restriksjonene gjelder fortsatt.

Fra og med midnatt 14. januar gjelder følgende:

 • Kapasiteten i våre saler er redusert i henhold til tillatt antall publikummere på innendørs arrangement, og det vil være minst en meters avstand mellom stoler i salene. Vennligst ikke flytt på bord og stoler – de er plassert slik for din egen og andres sikkerhet!
 • Sentralen må lage en oversikt med navn på publikummere og om hvor disse sitter i salen/rommet.
 • Hvis det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand i våre fellesområder, må du bruke munnbind. Dette gjelder om det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel i en garderobe.
 • Bruk munnbind når du ankommer Sentralen.
 • Det er også påbudt å bruke munnbind på innendørs arrangementer. Når du sitter på din faste, tilviste plass skal du beholde munnbindet på.
 • Du får munnbind i resepsjonen om du ikke har med eget.
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.
 • Det er tillatt med alkoholservering ved bord frem til kl. 23.00.
 • Det anbefales å unngå kollektivtransport for å reise til arrangement.
 • Hvis et arrangement hos oss blir påvirket av de nye restriksjonene, så får du beskjed om dette på e-post.
 • Hvis du har spørsmål om arrangementer eller noe annet, kan du sende disse til post@sentralen.no.

Vi følger alle regler og restriksjoner, og tar smittevern på alvor.

Vi har holdt åpen under hele pandemien, og er drillet på godt smittevern. Renholdspersonellet har økt frekvens på renhold, og vasker og desinfiserer alle overflater i alle rom og publikumsområder. Du finner også hånddesinfeksjon rundt omkring på huset som vi anbefaler at du benytter deg av når du kommer.

Er vi forsiktige sammen, kan vi fortsette å ta i mot publikum på en trygg måte. Vi tar alle forhåndsregler på Sentralen.

For mer informasjon om gjeldene regler og råd, se regjeringen sine hjemmesider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

No items found.