Pil til høyre.

Tilbake

Ultima 2023: Urban Noise

Friday

22

.

September

2023

18:00

Vinterhagen

Gratis

Status

Kjøp billett

En paneldebatt og boklansering som kan påvirke hørselen din - eller måten du lytter på. I urbane sammenhenger ser man gjerne på støy som et irritasjonsmoment - noe man ønsker å redusere eller kvitte seg med.

Denne samtalen foregår mellom tre komponister som derimot jobber kreativt med byens lyder - lyder vi kanskje tar for gitt eller rett og slett filtrerer ut. Lydkunstneren Christina Kubisch har i mange år jobbet med elektromagnetisk lyd i sine installasjoner, komposisjoner og lydvandringer. Gyrid Nordal Kaldestad lager lydvandringer som på poetisk vis responderer inntrykk og minner om bestemte steder. Kristine Tjøgersen har utforsket lydene til dyr og insekter i bynatten - lyder vi ikke hører i naturen. Marcel Cobussen er forsker i auditiv kultur og ordstyrer i denne samtalen, og presenterer også sin egen bok Engaging With Everyday Sounds, et engasjerende dypdykk i rollen lyder spiller i hverdagslivet, og hvordan de påvirker menneskers handlinger, følelser og forestillingsverden. Cobussen fletter sammen lydstudier med filosofi, lydkunst, sosiologi og mer. Han oppfordrer oss til å gjenåpne sanseapparatet for å oppleve våre akustiske omgivelser på nye måter, og hevder at hverdagslyder både har (mikro)politisk, sosial og etisk slagkraft. Samtalen er på engelsk.

------------------------------------

This panel and book presentation could affect your hearing – or change the way you listen. In an urban context, noise is often treated as an annoyance - something that should be cut down or eliminated altogether.

This talk event features three composers who work creatively with the noises and sounds of the city that we often take for granted or that we never hear at all in our everyday lives. Sound artist Christina Kubisch has worked for many years with electromagnetic sounds in installations, compositions and sound walks. Gyrid Nordal Kaldestad makes sound walks that respond poetically to impressions and memories of specific places. Kristine Tjøgersen has been examining the sounds emitted by animals and insects who appear at night in the city but whose sonic language we never hear in nature. Auditory culture scholar Marcel Cobussen moderates the discussion as well as presenting his book Engaging With Everyday Sounds, a rich and inspiring exploration of the role of sounds in everyday life, including their impact on human actions, emotions, and imagination. Marcel Cobussen intertwines sonic studies with philosophy, sound art, sociology and more. He encourages a re-sensitization to our acoustic environment and argues that everyday sounds have (micro)political, social, and ethical impact. The conversation will be held in English.

Fotokreditering: NODE

Arrangør: Ultimafestivalen