Pil til høyre.

Tilbake

Ultima 2023: Arshia Fatima Haq & Yara Mekawei: Sama - The Divine

Friday

22

.

September

2023

23:00

Gymsalen

Status

0

200

Kjøp billett

En virvelvind av musikk, blomsterdufter og video - dette er Sama: The Divine Listening Room. 

Du inviteres til å delta i sama - et sufistisk rituale som oppretter en forbindelse til det guddommelige gjennom dyplytting og meditasjon. Denne eksperimentelle audiovisuelle performancen er del av en serie verker av Arshia Fatima Haq. Hun utforsker kroppsliggjøring, mystikk og sufistisk visdom gjennom forskjellige medier, og har fått internasjonal anerkjennelse for sine performances på markante scener rundt i verden. Her samarbeider hun med lydkunstneren Yara Mekawei. 

Med inspirasjon fra arkitektur, sosialhistorie og filosofi, formidler verkene hennes ideer gjennom sofistikert utnyttelse av lyd og bilde. Sammen forsøker Arshia og Yara å bygge bro mellom forskjellige kulturelle narrativer, og gjenskape forestillinger om hjem og hellige rom for befolkningsgrupper som enten ufrivillig eller frivillig ikke lenger bor i sine hjemland. 

Presentert i samarbeid med Sounds Now, med støtte fra the Creative Europe programme of the European Union og Sparebankstiftelsen DNB.

-----------------------------------

Swirling with music, floral fragrance and video, Sama: The Divine Listening Room invites you to participate in sama. A Sufi ritual common in dargahs or shrines, sama creates a connection to the divine through deep listening and meditation.

Sama is part of a series of works by Arshia Fatima Haq. Exploring embodiment, mysticism, and Sufi knowledge through various artistic mediums, her projects have gained global recognition, exhibited at prestigious venues worldwide. In this iteration she partners with sound artist Yara Mekawei. Influenced by architecture, social history, and philosophical literature, her compositions convey concepts through sophisticated sound practices, translating musical conversations into visual forms.

Together, Arshia and Yara attempt to bridge cultural narratives and recreate the idea of homes and sacred spaces among population groups who live away from their home countries, either forcibly or by choice.

Presented in collaboration with Sounds Now, with backing from the Creative Europe programme of the European Union and Sparebankstiftelsen DNB.


Arrangør: Ultimafestivalen