Til toppen
Pil til høyre.

Tilbake

Svalbard-kvelden: Geopolitikk i et endret klima

Thursday

14

.

March

2024

19:00

Vinterhagen

Gratis

Status

Kjøp billett

Langt mot nord ligger et stort stykke Norge – Svalbard, et samfunn i endring. Nå kommer snart en ny stortingsmelding, og folk på Svalbard venter i spenning på de politiske signalene som ligger i den.

Den norske regjeringen ønsker å legge til rette for et levedyktig lokalsamfunn også i framtida. Men hvordan og hvorfor synes ikke alltid klart. Samtidig har Arktis fått en stor plass på den internasjonale dagsorden.

Det er i nord at klimaendringene mest merkbare. Høyere temperaturer og mindre is endrer rammebetingelsene for aktører med interesser i regionen, samtidig som spenningene mellom Russland og NATO skaper usikkerhet.

Hvilke utfordringer og muligheter møter Svalbard i lys av en ny geopolitisk virkelighet og et endret klima?

På dette kveldsarrangementet diskuterer vi politiske, klimatiske og administrative utfordringer Svalbard står overfor i årene som kommer.

Program:

- Velkommen ved Christian Skottun (Telenor) og Svein Vigeland Rottem (FNI)
- Terje Aunevik (leder i Longyearbyen lokalstyre): Svalbard – en ny geopolitisk virkelighet og et endret klima

- Diskusjon:
Terje Aunevik (Longyearbyen lokalstyre)
Andreas Østhagen (FNI)
Grete Hovelsrud (Nordlandsforskning)
Arne O. Holm (High North News)
Ordstyrer: Svein Vigeland Rottem (FNI)

Ingrid Kvalvik presenterer NIFIMAs arbeid med snøkrabbe og reguleringer

Kulinariske smaksprøver

Dette arrangementet bygger videre på Svalbard Næringsforenings event Svalbard-dagen 2024: Næringsliv som samfunnsbygger i urolige tider i Oslo samme dag.

Ingen streaming tilgjengelig.

Foto: Yngve Vogt/Apollon

Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt