Til toppen
Pil til høyre.

Tilbake

Morning beat + Klubb TA PLASS

Friday

08

.

March

2024

7:00

Marmorsalen

Status

0

245

Kjøp billett

MORNING BEAT + KLUBB TA PLASS (For English scroll down)  

Kickstart kvinnedagen 2024 med Morning Beat og Klubb TA PLASS etterfulgt av yoga i den vakre Marmorsalen på Sentralen! Sammen skal vi hylle alle kvinner som har banet vei, danse for de som ikke kan og bade i deilig feminin energi. Hold deg fast for dette blir magisk!  

07:00-09:00 - Morning beat med DJ Karina

09:00-10.00 - YOGA med Klubb TA PLASS og Veronica Bergan  


MORNING BEAT  

Morning Beat er et rusfritt arrangement fordi det viser seg at dans i edru tilstand om morgenen frigjør hjernens naturlige "lykke kjemikalier". Morning Beat tilbyr derfor en sunn cocktail av Dopamin, Oxytocin, Serotonin og Endorfiner. Morning Beats viktigste oppgaver er å bygge åpne, trygge fellesskap, der alle mennesker kan være seg selv og leve og utvikle seg- samt bygge nye sunne og trygge nettverk. Morning Beat er partipolitisk og religiøst uavhengig. Morning Beats formål er å arbeide for å skape gode vaner hos barn og ungdom.

 

Klubb TA PLASS  

En danseklubb for både proffe og amatører, skapt for å mate selvtillit og trygghet i egen kropp. Kom for å oppleve hvilken energi som forløser seg i deg når vi kaster maska, gir slipp, kødder og leker med bevegelse. Klubb TA PLASS er for alle og vi gleder oss til en fremtid som er fri!

 

YOGA med Veronica Bergan  

Bli med på en deilig yogaklasse med Veronica, der vi sammen feirer styrken, sensualiteten og friheten som bor i oss. Gjennom pust, yoga og utforskende bevegelse vil du få sjansen til å slippe taket, lytte til din indre stemme og utforske ditt eget indre driv! En spesiell yogaklasse designet for å hylle kvinnedagen!  

Veronica Bergan er utdannet ved Stockholm Konstnärliga högskola og Green Yoga India. Hun har også studert dans i Argentina og videreutdannet seg i metodene ”Dansa utan krav” og ”Shake the dust”. Veronica er en erfaren og kompetent lærer med over 10 års erfaring av å jobbe med dans, danseterapi og yoga. Hennes store styrke er å skape et trygt space der du kjenner deg fri, samtidig som du bli pushet utenfor komfortsonen.

 ----------------------------------------------

MORNING BEAT + KLUBB TA PLASS 

Kickstart International Women's Day 2024 with Morning Beat and Klubb TA PLASS followed by yoga in the beautiful Marmorsalen at Sentralen!  

Together, we will celebrate all the women who have paved the way, dance for those who cannot, and immerse ourselves in delightful feminine energy. Hold on tight cause this will be magical!

 

07:00-09:00 - Morning beat med DJ Karina

09:00-10:00 - YOGA with Klubb TA PLASS and Veronica Bergan

 

MORNING BEAT  

Morning Beat is a drug-free event because it turns out that dancing in a sober state in the morning releases the brain's natural "happiness chemicals”. Morning Beat therefore offers a healthy cocktail of Dopamine, Oxytocin, Serotonin, and Endorphins. Morning Beat's main goal is to build open, safe communities where all people can be themselves and live and develop, as well as to build new healthy and safe networks. Morning Beat is non-partisan and non-religious. Morning Beat's purpose is to work towards creating good habits.

 

Klubb TA PLASS  

A dance club for both professionals and amateurs, created to feed confidence and security in one's own body. Come to experience the energy that unfolds within you when we drop the mask, let go, joke around, and play with movement. Klubb TA PLASS is for everyone, and we look forward to co-create a liberated dancefloor with Morning Beat!

 

YOGA with Veronica Bergan  

Join us for a delightful yoga class with Veronica, where we celebrate the strength, sensuality, and freedom that reside within us. Through breath, yoga, and explorative movement, you will have the chance to let go, listen to your inner voice, and explore your own inner drive! A special yoga class designed to honor International Women's Day!  

Veronica Bergan is educated at Stockholm University of the Arts and Green Yoga India. She has also studied dance in Argentina and furthered her education in the methods "Dance without demands" and "Shake the dust." Veronica is an experienced and skilled teacher with over 10 years of experience working with dance, dance therapy, and yoga. Her great strength lies in creating a safe space where you feel free while being pushed beyond your comfort zone.


Foto: Ortenheim Photography

Arrangør: Morning beat + Klubb TA PLASS