Tilbake

Kontaktlek 1-3 år

Sunday

30

.

October

2022

14:00

Gymsalen

Status

0

150

Kjøp billett

Kontaktlek 1-3 år og 3-6 år!

Kontaktlek er en fysisk utforskning / lek mellom den voksne og barnet. Vi beveger oss til musikk og ønsker å inspirere til nye måter å leke sammen på. Øvelsene baserer seg på dans og er med på å trene barnets koordinasjon, balanse og styrke. Leken stimulerer barnets og den voksnes kreativitet og glede ved fysisk aktivitet sammen. Her er det lov å finne sitt indre barn igjen :)

Det kreves ingen erfaring, men ha gjerne på deg behagelige klær som du kan bevege deg i.

Kontaktlek 3-6 år: kl 12:00
Kontaktlek 1-3 år: kl 14:00
Tid: varer i ca 45 min.
Billett: En voksen og et barn kr 150,-

Vær oppmerksom på hvilken dato og tid du velger i kjøpsprosessen.   

Konseptet Kontaktlek utvikles og ledes av scenekunstnerne Beata K. Iden og Heidi Jessen. Med Kontaktlek ønsker vi å skape verdifulle kunsterfaringer og opplevelser for og med små barn i følge med voksne. Vi er opptatt av samspillet mellom foreldrene og barnet og ikke minst de andre deltakerne. Mellom oss har vi mange års erfaring med dans, bevegelse og ulike forestillinger for barn i alderen 0-6 år. Beata K. Iden er også sertifisert ContaKids instruktør.

HUSK at det er begrenset antall plasser. Vi anbefaler å bestille billetter på forhånd.

                         

English:

Kontaktlek/ 1-3 years and 3-6 years!

Kontaktlek is physical exploration and play between the adult and the child. We move to music and our goal is to inspire new ways of playing together. The exercises are based on dance movements and help train the child’s coordination, balance and strength. The activities stimulate the child’s and the adult’s creativity and enjoyment of physical activity together. Here you can find your own inner child again. 

No experience is required, but we suggest you  wear comfortable clothes in which you can move easily. 

Kontaktlek 3-6 years: 12:00

Kontaktlek 1-3 years: 14:00

Duration: Approx. 45 min.

Ticket: One adult and one child NOK 150,-

Please take special note of the date and time you select when purchasing your ticket.

The Kontaktlek concept is developed and led by performing artists Beata K. Iden and Heidi Jessen. With Contact Play we wish to create valuable artistic expressions and experiences for and with young children accompanied by adults. Our focus is the interaction between parent and child as well as the other participants. As performing artists we have many years of experience with dance, movement and various performances for children aged 0-6.  Beata K. Iden is also a certified ContaKids instructor. 

NOTE: As there is a limited number of places, we recommend booking tickets in advance