Pil til høyre.

Tilbake

Inkluderende kunstnerskap: Hvor går vi herfra?

Wednesday

18

.

October

2023

11:00

Forstanderskapssalen

Status

0

105

Kjøp billett

Hvordan kan mennesker med nedsatt funksjonsevne bli kunstnere? Hvor starter diskrimineringen, og hvilke løsninger finnes?

I Norge er det blitt vedtatt på politisk nivå at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal inkluderes mer i kunst og kultur, både som publikum og fagfolk på feltet.

Førstnevnte er et spørsmål om tilgjengelighet, noe de fleste kulturinstitusjoner, spillesteder og museer allerede legger til rette for. Langt mer problematisk blir det når det gjelder å inkludere funksjonsnedsatte som fagfolk, noe rapporten ‘Accessible Artistry’ fremhever i deres forskning "Tilgjengelige kunstnerskap?" publisert av Kulturrådet.

Resultatene viser at barrierene for å jobbe som kunstner med nedsatt funksjonsevne i Norge er langt større enn mulighetene, og at barrierene er systemiske og normaliserte i kunst- og kulturfeltet så vel som på samfunnsnivå.

Med en keynote fra kunstneren Claire Cunningham, nylig utnevnt til Einstein-professor i ‘koreografi, dans og funksjonshemmede kunst’ ved Hochshulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin (HTZ) i Berlin, vil vi i dette seminaret identifisere hvilke barrierer som er sentrale. Vi vil også diskutere nyttige verktøy for å kunne lykkes med kunstnerisk inkludering i Norge og i utlandet.

 Arbeidsgrupper på slutten av seminaret vil gi mulighet til å diskutere lokal kontekst med alle involverte aktører.

Arrangør: CODA international Dance Festival