Tilbake

Gardners - dobbel bill

Wednesday

13

.

October

2021

19:30

Hvelvet

Kjøp billett

Status

0

249

Verkene er del av en pågående serie som sirkler seg rundt Howard Gardners teori om de mange intelligenser. Denne teorien er basert på tanken om at det finnes syv forskjellige intelligenser; språklig, logisk/matematisk, visuell, musikalsk, kroppslig/kinestetisk, sosial og selvinnsikt/intuitiv, og at alle menneskernhar disse intelligensene i varierende grad. Dette åpner opp for en forståelse for egenart og at samfunnet kan verdsette alle mennesker, ved at vi utfyller hverandre og sammen tilfredsstiller alle samfunnets behov.


«Gardners første: språklig intelligens» - et innblikk i kunsten å være velartikulert, overtalende og karismatisk i talen. Hemmer velutviklet språklig intelligens menners evne til å oppfatte og selv kommunsere fysisk?

Gardners andre: sosial intelligens» - «Gardners andre: sosial intelligens» er et portrett av unge jenters sosiale konspirasjoner, hierarkier og nådeløse utfrysninger. Den vanskelige trioen. Frykten for at to plutselig skal bli bedre enn tre, og at det er du som er den ene.