Til toppen
Pil til høyre.

Tilbake

Babydans

Friday

31

.

May

2024

13:00

Produksjonsrom 1

Status

0

135

Kjøp billett

Velkommen til babydans på Sentralen 
Kl. 11, kl. 12 & kl. 13

Vær oppmerksom på hvilken dato og tid du velger i kjøpsprosessen. 

Babydans er et tilbud til foreldre med små barn mellom 3-12 måneder, primært rettet mot foreldre i fødselspermisjon. I Babydans beveger foreldrene seg sammen med sine babyer i samspill med andre. Gjennom dans, fysisk lek og taktile objekter kombinert med musikk, stimuleres sansene og kommunikasjonen mellom den voksne og barnet. Babydans gir foreldrene ideer til hvordan de kan utforske bevegelse, samspill og lek med barna. Det kreves ingen erfaring, men ha gjerne på deg behagelige klær som du kan bevege deg i.

Anbefalt aldersgruppe:
3 – 12 mnd. Deltakelse på eget ansvar. Kjøpte billetter kan ikke flyttes/refunderes.
Varighet: ca. 30 min.
HUSK at det er begrenset antall plasser. Vi anbefaler å bestille billetter på forhånd. Kjøpte billetter blir ikke refundert eller flyttet.

Fotokreditering: Helge Brekke

Konseptet Babydans utvikles og ledes av scenekunstnerne Beata K. Iden og Heidi Jessen. Med Babydans ønsker vi å skape verdifulle kunsterfaringer og opplevelser for og med små barn i følge med voksne. Vi er opptatt av samspillet mellom foreldrene og barnet og ikke minst de andre deltakerne. Mellom oss har vi mange års erfaring med dans, bevegelse og ulike forestillinger for barn i alderen 0-6 år. Beata K. Iden er også sertifisert ContaKids instruktør.

---
Mer info? Sjekk vår FB side. 

-------------------

English

Welcome to Baby Dance at Sentralen

Starting at 11, 12 and 13 hours. 

Please take special note of the date and time you select when purchasing your ticket. 

Baby Dance is an event for parents with small children between 3-12 months of age, especially for parents on maternity leave. In Baby Dance, parents move together with their babies in interaction with others. Through dance, physical play and tactile objects combined with music, the senses and communication between parent and child are stimulated. Baby Dance gives parents ideas on how to explore movement, interaction and play with their children. No experience is required, but we suggest that you wear comfortable clothes in which you can move easily.

Recommended age group: 3 - 12 months, purchased tickets are not refundable.

Duration: Approx. 30 min.

NOTE: As there is a limited number of places, we recommend booking tickets in advance.

The Babydans concept is developed and led by performing artists Beata K. Iden and Heidi Jessen. With Baby Dance we wish to create valuable artistic expressions and experiences for and with young children accompanied by adults. Our focus is the interaction between parent and child as well as the other participants. As performing artists, we have many years of experience with dance, movement and various performances for children aged 0-6. Beata K. Iden is also a certified ContaKids instructor.


Arrangør: Heidi Jessen og Beata Ideen