Sparebankstiftelsen DNB

Sentralen eies og er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter, slik som Sentralen.

I desember 2007 kjøpte Sparebankstiftelsen DNB Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata 30. Bygningene henger sammen og har fungert som bank i over hundre år; fra 1901 som hovedkontor for Christiania Sparebank og frem til 2014 som kontor for DNB. Disse historiske bygningene midt i kvadraturen er rehabilitert og rommer nå kultur- og innovasjonshuset Sentralen.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002 for å ivareta sparebanktradisjonen med å bruke deler av overskuddet til beste for lokalsamfunnet. Givertradisjonen kan spores tilbake til Christiania Sparebank, som blant annet finansierte hele midtpartiet til Nasjonalgalleriet da det ble reist i 1881. 

Siden starten har stiftelsen bidratt med over 5 milliarder kroner til allmennyttige formål. 

Les mer på sparebankstiftelsen.no.


Alle foto: Sune Eriksen