Mennesker som løser samfunnsutfordringer

SoCentral er vertskap for et stort og sammensatt samfunnsinnovasjonsmiljø på Sentralen som har kontorer i 5. og 6. etasje.

Nye løsninger oppstår når mennesker med ulik bakgrunn samles og vil gjøre noe med konkrete samfunnsutfordringer. 

Som vertskap for et stort og sammensatt samfunnsinnovasjonsmiljø på Sentralen, tilrettelegger SoCentral for slike viktige møter. Hos oss samles mennesker som jobber med nye løsninger innen områder som helse, miljø, velferd, byutvikling, utdanning og finansiering. Arbeidsområdet finner du  i 5. og 6. etasje i Sentralen.

SoCentral er både et arbeidsfelleskap og et innovasjonsmiljø. Noen av våre medlemmer kommer fra etablerte virksomheter, andre har startet opp noe nytt. De har bakgrunn fra ulike fagdisipliner, bransjer og sektorer.

I tillegg til vår rolle som vertskap på Sentralen, samarbeider SoCentral også med utvalgte entreprenører og virksomheter om utvikling av nye løsninger på samfunnsutfordringer.

Les mer om SoCentral på vår hjemmeside.

Håkon Iversen

– Medgrunnlegger av SoCentral 41660477

Håkon er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Han har over 30 års erfaring fra ledelse og gjennomføring av store og komplekse prosjekter innenfor privat og offentlig virksomhet. Håkon dekker et bredt faglig spekter og har svært gode samarbeidsevner. Dette gjør ham i stand til å oppnå gode resultater i samspill med mennesker på alle nivåer og innen ulike fagområder

Håkon har klokketro på at ærlig og involverende samarbeid og tydelig målstyring er avgjørende for å finne gode løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.

Thomas Berman

– Medgrunnlegger og daglig leder i SoCentral 907 87 982

Thomas er utdannet økonom og har stort sett brukt sin arbeidskarriere til å utvikle ideer og virksomheter. Flere vellykkede prosjekter og noen mislykkede har gitt ham solid erfaring i å lede utvikling av nye og forbedrede løsninger, prosesser og forretningsmodeller.

Thomas omtaler seg ofte som en potet og skylder på barna sine for at han bestemte seg for å bruke sitt entreprenørskapsgen til å skape gevinster for samfunnet.

Cathrine Skar

– Medgrunnlegger av SoCentral 46805950

Cathrine er utdannet innen klinisk psykologi og har mange års erfaring fra offentlig psykisk helsevern. Som selvstendig konsulent har hun lang erfaring i å samarbeide med sosiale entreprenører og organisasjoner om utvikling av prosjekter rettet mot offentlig sektor. Prosjektene har etablert nye samarbeidsstrukturer på tvers av stat, kommune, forskning og arbeidsliv hvor målet har vært å utvikle mer brukerrettede og målorienterte tjeneste

Cathrine er opptatt av medvirkning og samarbeid på tvers som faktorer for innovasjon og endring. Hun er løsningsorientert, kreativ og kunnskapsrik. 

Stina Låstad

– Prosjektleder Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon 41607802

Stina har master i entreprenørskap, med fordypning i teknologi og samfunn fra NTNUs Entreprenørskole. Hun har også studert sosialt entreprenørskap ved Universitetet i Oslo og har vært med å starte sosialentreprenøren Medarbeiderne AS. Stina har erfaring med å jobbe med innovasjon i offentlig sektor gjennom arbeid med masteroppgave om helseinnovasjon i samarbeid mellom privat og offentlig sektor og gjennom engasjement i InnoMed og Direktoratet for forvaltning og IKT. 

Kjernekompetansen til Stina er forretningsutvikling, innovasjon, prosjektledelse og  tverrfaglig samarbeid. 

Thomas Evensen

– Økonomisjef 91784859

Thomas har sterk faglig forankring i innovasjon, teknologi og økonomi. Thomas har ledet noen av de største kulturhusene i landet, Det Akademiske Kvarter i Bergen og Det Norske Studentersamfunn i Oslo. 

Han bringer med seg verdifull erfaring fra å jobbe med utvikling av næringsklynger. Thomas har lang erfaring fra den frivillige og ideelle samfunnssektoren og drives av å legge til rette for de som ønsker å endre verden til det bedre.          

Marie Harbo Dahle

– Community Manager / Fellesskaper 95948177

Marie leder nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon og sørger for at det er et sted hvor samfunnsutfordringer løses gjennom nye samarbeid og koblinger. Hun følger opp de over 200 medlemmene i inkubatoren, skaper møteplasser, og får ting til å gå rundt.

Marie er fra Sandnes, og har bodd i Oslo siden 2009 da hun begynte å studere statsvitenskap og språk på Universitetet i Oslo. Marie er opptatt av hvordan vi kan måle samfunnseffekt, og tror at samarbeid på tvers av sektorer oppstår når folk kan bli kjent og få tillit til hverandre.

Marie har et sterkt sosialt engasjement som har ført til frivillig arbeid i Norsk Folkehjelp, Røde Kors, og nå Raftostiftelsen for menneskerettigheter. Hun har også har et stort hjerte for arbeidsinkludering, og jobbet tidligere i NAV med inkludering av langtidssyke arbeidsledige.

Sofie Furu

– Inkubator 92809025

Sofie er fra Oslo, og har studert statsvitenskap ved NTNU, og Universitetet i Oslo, med utvekslinger på University of California, Berkeley og Bilkent universitet i Ankara, i tillegg til feltarbeid i Nairobi, Kenya.

Sofie er opptatt av godt arbeidsmiljø, idemyldring- og knytting av bånd på tvers av sektorer for å skape innovasjon og løsninger på samfunnsutfordringer.

Sofie har også et sterkt sosialt engasjement som har ført til frivillig arbeid for Amnesty International og Røde Kors.