Et hus fylt av kultur og idéskaping

Sentralen er arbeidsplass for 350 mennesker som arbeider med kulturproduksjon eller samfunnsinnovasjon.

På Sentralen sitter etablerte institusjoner side om side med aktører i oppstartsfasen.

I husets tredje og fjerde etasje vendt mot Tollbugata har vi kontorplasser til kulturprodusenter, ensembler, orkestre, festivaler og andre aktører som produserer et kunstnerisk uttrykk som presenteres for et publikum.

I femte og sjette etasje har vår samarbeidspartner SoCentral et sammensatt miljø av organisasjoner som jobber med å finne nye løsninger på utfordringer i samfunnet. Oversikt over medlemmene i SoCentral finner du her.

Følgende kulturprodusentene har i dag tilhold på Sentralen: