Gjeldende koronaregler for Sentralen

Fra onsdag 16. juni klokken 12:00 fjernes en stor del av de lokale koronareglene for Oslo. Byrådet fortsetter dermed gjenåpningen av byen. Følgende regler påvirker Sentralens tilbud:

 • Det er tillatt med 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.
 • Det er tillatt med 200 personer på arrangementer med faste, tilviste plasser.
 • På private sammenkomster på offentlig sted er det tillatt med 20 personer innendørs og 30 personer utendørs.
 • Det er tillatt med 200 personer utendørs, på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.

Dette er tillatt å arrangere på Sentralen:

 • Digitale arrangementer,
 • Prøver for profesjonelle/yrkesutøvende aktører,
 • Arbeidsmøter med opptil 20 deltakere,
 • Innendørs konserter og forestillinger med 200 publikummere på faste, anviste plasser,
 • Innendørs konserter og forestillinger med 50 publikummere uten faste, tilviste plasser
 • Innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer,
 • Kunst- og kulturopplevelser for barn i barnehager og elever i skoler.
 • Individuell utøvelse av fritidsaktiviteter innendørs for personer over 2+ år, som for eksempel én til én musikkundervisning.
 • For fritidsaktiviteter der det er nødvendig å ha med én voksen ledsager per baby/barn for å gjennomføre aktiviteten er det tillatt med gruppestørrelse på inntil 10 personer. Instruktør kommer i tillegg.

Vi følger pålagte retningslinjer for smittevern

Ønsker du å lese om regler og tiltak i Oslo Kommune, kan du klikke her. Nåværende regler varer til 4. Juli.

Lurer du på noe angående smittevern på Sentralen? Kontakt oss gjerne på telefonnummer 22 47 25 00 eller send en e-post til post@sentralen.no.

Smitteverninstruks for Sentralen (under oppdatering onsdag 16. Juni)

Formål

Denne instruksen skal sørge for at Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern, samt gjeldende retningslinjer fastsatt av Oslo kommune, blir ivaretatt i forbindelse med arrangementer på Sentralen.

Gjeldende regler for innendørs og utendørs arrangementer

I Oslo kommune er det pr. dags dato tillatt med mindre arrangementer. Alle arrangører skal til enhver tid følge gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.

 • Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med inntil 50 personer til stede samtidig når det benyttes faste, anviste plasser.
 • Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer. Det er ikke tillatt å ha flere grupper samtidig, men man kan ha flere grupper i løpet av en dag dersom det ikke er kontakt mellom gruppene.
 • Det er tillatt å gjennomføre innendørs arrangementer med inntil 20 deltakere til stede samtidig dersom det benyttes faste, anviste plasser. Dersom det ikke benyttes faste plasser, er det ikke tillatt med innendørsarrangementer. 

Krav til gjennomføring av arrangementer på offentlig sted:

 • Det skal være minst 1 meter mellom hver deltaker, målt fra skulder til skulder, dersom man ikke er i samme husstand.
 • Dersom deltakere ikke kan holde minst to meters avstand skal man bruke munnbind.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som sørger for at arrangementet gjennomføres i henhold til smittevernreglene.
 • Det er ikke anledning til å søke dispensasjon fra antalls- og avstandsregler.
Smittevernstiltak på Sentralen
 • Det skal være minst 1 meter mellom hver deltaker, målt fra skulder til skulder, dersom man ikke er i samme husstand.
 • Dersom deltakere ikke kan holde minst to meters avstand skal deltakerne bruke munnbind.
 • Det tilrettelegges for god håndhygiene før og under arrangement med hånddesinfeksjon tilgjengelig utenfor og i alle saler, på møterom, på toaletter, ved innganger/utganger og i alle fellesområder.
 • Økt renhold av fellesområder, saler, møterom og toaletter, og hyppig rengjøring og desinfisering av alle kontaktflater.
 • Informasjonsplakater om smittevern, hygienetiltak og retningslinjer lett tilgjengelig.
 • Sentralen sender ut informasjon om smittevernregler til alle arrangører i forkant til arrangementet.
 • Alle våre verter har munnbind i møte med publikum.
 • Alle arrangører og gjester på Sentralen får tilbud om munnbind og hånddesinfeksjon ved ankomst.
 • Stående mingling i fellesarealer er ikke tillatt.
 • Ved bruk av faste, anviste sitteplasser skal man i utgangspunktet sitte på plassen under hele arrangementet. Arrangøren kan likevel tilrettelegge for kortere pauser, og inntak av mat på et rom med sitteplasser til alle, men det er ikke anledning til å mingle. Regler for avstand og bruk av munnbind skal følges.
 • Man skal kun benytte den tekniske staben som er faktisk er nødvendig for å gjennomføre arrangementet.
 • Det er opp til Sentralen å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet.
Krav til ansvarlig arrangør
 • Alle leietakere må̊ ha en ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør må̊ sette seg inn i gjeldende råd og regler for smittevern.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede med navn og kontaktinformasjon. Komplette lister må være klare slik at smittesporing raskt kan komme i gang dersom én av deltagerne i ettertid skulle få påvist smitte. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Det er spesielt viktig å sikre at personer med symptomer ikke deltar: I forbindelse med møter skal ansvarlig arrangør opplyse deltakere om å holde seg hjemme ved symptomer på̊ sykdom – også̊ milde.
 • Alle arrangementer må̊ planlegges for å sikre smittevernshåndtering. Plan på̊ gjennomføring av arrangement må̊ godkjennes av Sentralen.
 • I situasjoner innendørs der man ikke kan opprettholde to meters avstand, skal munnbind benyttes.
 • For å unngå̊ kødannelse eller opphoping av folk skal arrangør be deltakere komme så tett opptil arrangementsstart som mulig.
 • Heiser prioriteres personer med bevegelsesvansker og varetransport i størst mulig grad. Vi ber arrangør informere møtedeltagere om dette.

Krav til deltakere

 • Syke personer, selv med milde symptomer, samt personer i karantene/isolasjon må holde seg hjemme.
 • Det skal være minst 1 meter mellom hver deltaker, målt fra skulder til skulder, dersom man ikke er i samme husstand.
 • Deltakere som ikke kan holde minst to meters avstand skal bruke munnbind.
 • Man må̊ vaske hendene ofte, i minimum 20 sekunder, med såpe og vann.
 • Man skal bruke hånddesinfeksjon mellom ulike oppgaver, forflytning mellom rom eller skifte av utstyr.