Tilbake

Høstens program til Teaterlørdag UNG er klar

Om forestillingene

En lørdag i måneden kan et ungt publikum oppleve scenekunst på Sentralen som en del av konseptet Teaterlørdag UNG. Teaterlørdag UNG har vært en del av tilbudet på Sentralen siden 2016, og er en viktig arena for å få vist scenekunst fra hele landet i Oslo.

De ulike forestillingene passer barn i forskjellige aldre.

"Finagel Felespiller" er siden premieren blitt spilt over 900 ganger i hele Norge, og har fått terningkast 5 og 6.

"The Crowd" er en interaktiv forestilling uten sitteplasser, der publikum blir invitert opp på scenen og hører forestillingen gjennom hodetelefoner.

"Furen i panna" er teater med masse humor, fantasi, lek og empati.

"Stjernefangst" er en nysirkus-forestilling med levende musikk.

Du kan lese enda mer om de fire forestillingene, og hvem som er målgruppen i vårt program. Billettene til forestillingene koster alltid 50,- kroner for barn.

Det er ASSITEJ Norge og Sentralen UNG, med støtte fra Oslo Kommune, som gir det unge publikummet sjansen til å oppleve fantastiske scenekunst-forestillinger av høy kvalitet gjennom konseptet Teaterlørdag UNG.

ASSITEJ Norge 

ASSITEJ er verdensstørste internasjonale nettverk innen scenekunst for det unge publikummet (0-19 år). ASSITEJsarbeid er forankret i FNS Barnekonvensjons artikkel 31 som blant annet sier atalle barn og unge har rett til gode kunst- og kulturopplevelser. ASSITEJ har nasjonale sentre i ca. 80 land, ogselvfølgelig også i Norge. ASSITEJ Norge er en medlemsorganisasjon for alle somjobber med profesjonell scenekunst for det unge publikummet.

ASSITEJ Norge har hovedkontor i Oslo ogarrangerer INAF – the International Norwegian ASSITEJ Festival, TeaterlørdagUNG på Sentralen og en rekke andre prosjekter, arrangementer og seminarer.ASSITEJ Norge er ambassadører for norsk scenekunst for et ungt publikum –nasjonalt og internasjonalt.

TeaterlørdagUNG er et viktig prosjekt for ASSITEJ Norge, dette prosjektet gir barn og deresfamilier, ungdommer, og andre interesserte tilgang til scenekunst av høykvalitet med overkommelige priser. Dette faller inn under ASSITEJ Norges arbeidsom skal sikre barns rettigheter i forhold til Artikkel 31 i FNsBarnekonvensjon. ASSITEJ Norge er også opptatt av å gi barn og foreldre muligheten til å oppleve god scenekunst sammen!

Medlemmene av ASSITEJ Norge er profesjonelle scenekunstnere, scenekunstkompanier, teatre, organisasjoner, institusjoner og grupper som driver med profesjonell scenekunst for barn og unge.

Det er disse medlemmene som kan søke om å få være en del av programmet på Teaterlørdag UNG.

 

Sentralen UNG

Sentralen UNG er Sentralens satsning på barn og ungemellom 0 – 19 år.

En viktig del av Sentralens strategi er å bidra til at barn og unge får oppleve aktiviteter og arrangementer på Sentralen. Dette gjør vi via leieordningen Sentralen UNG.

Sentralen UNG er en leieordning finansiert av husets eier, Sparebankstiftelsen DnB. Gjennom satsningen Sentralen UNG gir Sentralen gunstige leiebetingelser for arrangører av tilbud til barn og unge mellom 0 og 19 år Dette gjør at over en tredjedel av arrangementene på Sentralen er rimelige, eller gratis, arrangementer for barn og unge.

No items found.