Sentralens arkitektur

Atelier Oslo og Kima arkitektur har vært Sentralens arkitekter, og prosjektert transformasjonen fra bank- og kontorbygg til dagens hus for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon. Begge kontorene har en variert produksjon og tidligere erfaring med både store og små prosjekter.

I arbeidet med byggherre var arkitektene spesielt opptatt av å fremheve byggenes opprinnelige kvaliteter, og utnytte dette på best mulig måte. Det var et spennende arbeid å finne ut hvilke kvaliteter som kunne bevares, og hva som skjulte seg bak mange lag med tepper, gips og himlinger.  Mange containerlass med skrot ble båret ut gjennom prosessen. Det ble gjort flere strukturelle endringer i de vernede fasadene og interiørene for å åpne opp de tidligere bankbygningene og skape et inviterende og mest mulig imøtekommende bygg. Ettersom de gamle byggene aldri ble konstruert for å henge sammen, var en av de største nye endringene å knytte de to byggene sammen til en ny og samlet enhet. En helt ny inngang ble etablert mot Øvre Slottsgate og nye heis og trappeforbindelser som knytter alle deler av bygget sammen rett innenfor denne. Et nytt tak over den tidligere bakgården skaper et helt nytt torg, Vinterhagen, som er blitt et nytt naturlig samlingspunkt for besøkende og beboere.

Brukergrupper

Det ble opprettet egne brukergrupper på 6-8 pers for ulike områder i byggene, som tekniske løsninger, arbeidsplasser, beverting og kulturhusfunksjoner. Deltagerne med spesialkompetanse ble invitert med i prosjekteringsmøter for å sikre bygget best mulig funksjonalitet. Det ble gjort et stort analysearbeid av bygningenes beskaffenheter og muligheter før rom og funksjonsprogram ble utarbeidet sammen med byggherre.

Arbeidsprosess 

For at alle involverte kunne ta del i prosessen med Sentralen ble det bygget en stor modell av bygningsmassen. I denne ble ulike løsninger for ny sirkulasjon, innredning og utforming testet ut og diskutert. I denne modellen kunne man se for seg ny bruk av de ulike rommene, og hvilke sammenhenger disse rommene skulle ha til hverandre.

Fremtidig fleksibilitet 

Det ble i prosjektet lagt særdeles stor vekt på fleksible og funksjonelle løsninger. Alle rom er flerfunksjonelle og kan brukes til ulike aktiviteter. Samtidig kan antall arbeidsplasser enkelt justeres opp og ned. Alle tekniske føringer ligger åpent i himling og kan enkelt justeres. Prosjektet er bygget for å tåle endringer over tid.

Kulturminner, vern og transformasjon 

Byggene har til dels meget høy verneverdi. Det ble tidlig i prosessen etablert en god dialog med byantikvaren i Oslo, slik at ulike fordeler og ulemper ble belyst både fra et arkitektonisk og antikvarisk synspunkt. Dette skapte et veldig positivt tillitsforhold, der alle parter ble fornøyd med sluttresultatet, til tross for både overraskende inngrep og løsninger.

Universell utforming

For å skape et mest mulig inviterende og fremkommelig bygg, er det lagt stor vekt på gode løsninger av Universell utforming. Den nye sirkulasjonen er tilrettelagt slik at alle brukere benytter de samme adkomstene og sirkulerer likt rundt. I tillegg er det lagt vekt på at trinnløse adkomster, kontrastfarger og tilpasset belysning er integrert på en naturlig måte i prosjektet.

Sentralen er siden åpningen 1. mars 2016 tildelt Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2016, kåret til Årets bygg 2016, fått hedrende omtale av Oslo bys arkitekturpris 2017 og mottatt German Design Award 2017.

I denne filmen forteller arkitekt Martin Dietrichson og produsent Per Mejlænder Brynning om arbeidet med Sentralens arkitektur. Filmen ble produsert av Estate Media i anledning Sentralens nominasjon til Cityprisen 2018.