Sentralen UNG

På Sentralen har vi som mål å fylle huset vårt med mange og gode aktiviteter for barn og unge. Vi har en egen leieordning som gir gunstige betingelser til arrangører som har publikum i alderen 0 - 19 år som sin hovedmålgruppe. På denne måten ønsker vi å bidra til å være en aktuell arena for de som trenger en scene eller en møteplass for sine barne- eller ungdomsprosjekter. 

Er du arrangør? Jobber du med musikk, scenekunst eller andre aktiviteter rettet mot barn og unge? Kontakt oss gjerne på ung@sentralen.no hvis du tror Sentralen kan huse ditt prosjekt!