Urban Living Lab - hva betyr det for bedre steds-og byutvikling?

Urban Living Lab - hva betyr det for bedre steds-og byutvikling?

11.00 Hvelvet

Tilbake til program

22. mai hos SoCentral!

Hva er en Urban Living Lab og hvordan kan den bidra til bedre steds-og byutvikling?

Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan samarbeide på tvers av fag, bransjer og sektorer om steds- og byutvikling. Urban Living Labs er en tilnærming for å lykkes med dette.

Pådriv og Telemarksforsking inviterer til lunsjseminar hvor Saskia Müller vil dele sine erfaringer med å etablere og drive en City Lab i Amsterdam. Et initiativ som oppstod med utgangspunkt i ønske om en mer sirkulær og smart byutvikling.

Du får også et innblikk i FORKOMMUNE-prosjektet om Urban Living Labs i Norge, hvor blant andre Pådriv og Oslo kommune/Bydel Bjerke er med, og høre om Beta:By – et initiativ som Pådriv nå utvikler. 

Vi avslutter med en enkel lunsj i lokalene til SoCentral.

Når: 22.mai kl.11-13
Hvor: Hvelvet, Sentralen

Hvem: Pådriv, SoCentral og Telemarksforsking

-Pådriv: Thomas Berman, nettverksleder

-Christine Hvitsand, Telemarksforsking, prosjektleder FORKOMMUNE-prosjektet (hvitsand@tmforsk.no)

Andre prosjektpartnere er DOGA, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Træna kommune

Illustrasjon: Hanne Berkaak / ByHands

Få også med deg