Ultima 2019 - Sonic Wunderkammer – Dag 1

Ultima 2019 - Sonic Wunderkammer – Dag 1

19.00 Marmorsalen

Tilbake til program

Sonic Wunderkammer – Dag 1

Billett: 250/150
Todagers-pass: 350/200

Funklende ny + vintage elektronisk musikk møtes i spesialbygd lyttekuppel

Noen av de viktigste historiske øyeblikkene for elektronisk musikk har funnet sted inni spesialbygde, arkitektoniske strukturer. Vårt soniske forundringskammer på Sentralen fortsetter denne tradisjonen. Ved å utnytte multi-høyttalersystemets 3D-effekter og surroundlydegenskaper, gir det ultimate lytteforhold til en serie radikale og romlige lydverk. Publikum sitter under en kjegle av høyttalere i sirkel omgitt av lyd.

I løpet av to dager og fire konserter, vil et utvalg av elektronisk musikk fra det 20. århundre, ambiente klassikere og tredimensjonale elektroakustiske lydlandskap laget på bestilling fra Ultima og Notam, fylle dette kammeret for soniske vidundre. En perfekt måte å feire 25 år med Notam – Norges mest innovative senter for progressiv elektronisk musikk!

Kl. 19:
Natasha Barrett & Marc Downie: Innermost (2019, WP)
Edgard Varèse    : Pòeme électronique (1958)
Trond Lossius: Edgelands (2019, WP)

Den Oslo-baserte britiske komponisten Natasha Barretts Innermost er et samarbeid med den amerikanske digitale kunstneren Marc Downie (OpenEndedGroup). Verket forener ambisonics, 3D-lyd og projeksjon. Lys- og lydpunkter animeres i forskjellige mønstre som alle har sitt karakteristiske «ganglag» ¬¬– en enestående måte å bevege seg og oppføre seg på. Denne toppmoderne audiovisuelle oppfinnelsen er laget på bestilling fra Ultima og EMPAC, New York.

Edgard Varèses Pòeme électronique ble fremført for første gang i Le Corbusiers paviljong ved verdensutstillingen i Brussel i 1958. 60 år senere høres dette overveldende, abstrakte og mystiske verket fortsatt ut som en radiosending fra rommet.

Trond Lossius er en av Norges mest profilerte lydkunstnere, og i Edgelands kombinerer han feltopptak av forsteder og bygrenser – overgangssonene der menneskelig aktivitet dør ut og naturen overtar. Et lydlandskap som forener menneskelig infrastruktur med villmark.

Kl. 20.30:
Bernard Parmegiani: De Natura Sonorum (1975, utvalgte satser)
Biosphere: Substrata (2011, utvalgte deler)
Ewa Jacobsson: Heabaricum Fields (2019, WP)

Andre del inneholder verk basert på egenskaper fra den naturlige verden. En av de mest prominente blant de radikale franske komponistene av elektronisk musikk, Bernard Parmegiani, komponerte sitt elektroniske mesterverk De Natura Sonorum ved GRM-senteret i Paris. Den strenge strukturen var ment for å undersøke lydens natur ved å sette kunstig og naturlig lyd opp mot hverandre, med forførende resultater.

Den norske elektroniske musikeren Biosphere (aka Geir Jenssen) tar utgangspunkt i det arktiske landskapet i Substrata, et verk med nordisk stemning med en glitrende overflate av is, fjellandskap og smeltevann.

Ewa Jacobsson jobber både som billedkunstner, fotograf og komponist, og hennes nye bestillingsverk Heabaricum Fields er delvis en konsert, delvis en installasjon.

I samarbeid med Notam og 3DA.

ENG:

Sonic Wunderkammer – Day 1

Ticket: 250/150 NOK
Two day dome pass: 350/200 NOK

Sparkling new and vintage electronic music in a specially built listening dome

Some of the key historical moments of electronic music have taken place within architectural structures built specifically for listening. Our Sonic Wunderkammer at Sentralen continues the tradition, providing the ultimate listening conditions for a curated series of radical and spatial soundworks, taking advantage of the 3D effects and surround sound qualities of the multi speaker system. Sitting beneath an inverted cone of rings of speakers, sounds will shower down on the audience from above and move around the space.

Over two days and four concerts, a selection of 20th century electronic music, 21st century ambient classics and 3D electroacoustic soundscapes newly commissioned by Ultima and NOTAM, will be swirling around this chamber of sonic wonders. The perfect way to celebrate 25 years of NOTAM – Norway’s most innovative centre for progressive electronic music – in 2019!

19.00:
Natasha Barrett & Marc Downie: Innermost (2019, WP)
Edgard Varèse    : Pòeme électronique (1958)
Trond Lossius: Edgelands (2019, WP)

Oslo based British composer Natasha Barrett’s Innermost is a collaboration with US digital artist Marc Downie (OpenEndedGroup). Following their previous collaboration at the Pompidou Centre, Paris last year, Innermost fuses ambisonics, 3D sound and stereoscopic projection. Points of light and sound are animated around the sound system in patterns that each possess their own characteristic ‘gait’ – a unique way of moving and behaving. This state of the art audiovisual creation is a co-commission between Ultima and EMPAC, New York state.

Edgard Varèse’s Pòeme électronique originally debuted in Le Corbusier’s pavilion at the 1958 Brussels World Fair. 60 years later this amazing, abstract and disorienting creation still sounds like an alien broadcast.

Trond Lossius is one of Norway’s most prolific sound artists, and in Edgelands he has combined his field recordings of suburbs and city limits, those liminal zones where human activity fades away and nature takes over. An engaging and surprising soundscape merging human infrastructure with the wild.

20.30:
Bernard Parmegiani: De Natura Sonorum (1975, selected parts)
Biosphere: Substrata (2011, selected parts)
Ewa Jacobsson: Heabaricum Fields (2019, WP)

The second session features works based on features of the natural world. One of the most prominent of the radical French electronic composers, Bernard Parmegiani composed his electronic masterpiece De Natura Sonorum at the GRM centre in Paris. Its rigorous structure was intended to investigate the nature of sound by placing artificial and natural sounds in contrast to each other, with spellbinding results.

Norwegian electronic musician Biosphere (aka Geir Jenssen) took the Arctic landscape as its source material in Substrata, a work of pure Nordic ambience. A scintillating surface of ice, mountainous atmospheres and melting water, this textural feast approaches the sublime.

Ewa Jacobsson works as both a visual artist, photographer and composer, and her new commission Heabaricum Fields is part concert, part installation.  

In collaboration with Notam and 3DA.
(Photo: Fernando Lopez-Lezcano)
Innermost is co-commissioned by Ultima Oslo Contemporary Music Festival and EMPAC/ Experimental Media and Performing Arts Center at Rensselaer Polytechnic Institute. Ultima has commissioned the music by Natasha Barrett with support from the Norwegian Arts Council. EMPAC has commissioned the video by Marc Downie and supported the production with residencies of the artists at EMPAC.

Få også med deg