Ultima 2019 - Maja S. K. Ratkje & Kathy Hinde: Aeolian

Ultima 2019 - Maja S. K. Ratkje & Kathy Hinde: Aeolian

16.00 Marmorsalen

Tilbake til program

En spektakulær hybrid av luftdrevne instrumenter og lydskulpturer!

I dette samarbeidsprosjektet tar Maja S. K. Ratkje og Kathy Hinde utgangspunkt i trekkspillets «pust» (spilt av den danske virtuosen Andreas Borregaard), og innlemmer nyoppfunnede vinddrevne instrumenter. Vindharper, eller aeolian harps på engelsk, var klassiske antikke vindspilte harper, i dette tilfellet designet av lydskulptør og «økosofist» Kathy Hinde. Hennes spesiallagde blåsebelger, vifter, slyngende rør og concertinaer betjenes av musikerne under forestillingen, i forening med mer konvensjonelle instrumenter.

Da skotske Red Note Ensemble fremførte det 30 minutter lange verket for første gang ved Huddersfield Contemporary Music Festival i 2017, ble det omtalt som «en vidunderlig utformet og utført ballett av action og lyd, lik en delikat vuggesang.»  Aeolian er en betimelig og underholdende påminnelse om naturkreftene som ligger til grunn for musikken.

Andreas Borregaard – akkordeon
Red Note Ensemble

(Foto: Kathy Hinde)

ENG:

Breathtaking hybrid piece of air-driven instruments and sound sculptures

Maja S. K. Ratkje and Kathy Hinde´s exquisite collaboration draws its life from the ‘breath’ of the accordion (played by Danish virtuoso Andreas Borregaard), as well as incorporating a variety of newly invented wind-driven instruments. Aeolian harps were the wind-played harps of classical antiquity, and these air-activated sculptures were designed by sound sculptor and ‘ecosophist’ Kathy Hinde. Her custom built bellows, fans, snaking tubes and concertinas – are operated by the musicians during the performance, blending with more conventional instruments.
 
The Scottish Red Note Ensemble premiered the 30 minute Aeolian performance at the Huddersfield Contemporary Music Festival in 2017, where the piece was rapturously described as ‘an exquisitely-designed and executed ballet of action and sound, like a tender exquisite lullaby.’ Aeolian is a timely and entertaining reminder of the natural forces that lie behind music.

Andreas Borregaard – accordion
Red Note Ensemble

(Photo: Kathy Hinde)

Få også med deg