Ultima 2019: Det Norske Kammerorkester

Ultima 2019: Det Norske Kammerorkester

19.30 Marmorsalen

Tilbake til program

Det Norske Kammerorkester

En sinnssyk kveld med Det Norske Kammerorkester

Georg Philipp Telemann: Don Quixote Suite (1761)
Henry Purcell: Bess of Bedlam (17th cent.)
John Coprario: Tom of Bedlam (17th cent.)
John Eccles: Restless in Thought, Disturb’d In Mind (17th cent.)
Olav Anton Thommessen: Fra Nijinskijs dagbok (2019, WP)
Peter Maxwell Davies: Eight Songs for a Mad King (1969)

Terje Tønnesen – kunstnerisk leder
Nils Harald Sødal – tenor
Silje Aker Johnsen – sopran

Det Norske Kammerorkester inviterer til en historisk omvisning i det musikalske asylet, fra barokken frem til i dag. I Telemann, John Eccles og Purcells æra, var Don Quixote med sin vanvittige idealisme ansett som en «hellig idiot», mens Purcell og John Coprario i sine stykker minnes pasientene ved det kjente sinnssykehuset Bedlam i London.

Olav Anton Thommessens tolkning av Nijinskys dagbøker fremkaller absurditeten og lidelsen i ballettdanserens liv, mens Peter Maxwell Davies’ Eight Songs for a Mad King er et «monodrama» basert på kong Georg III, den britiske kongen hvis midlertidige sinnslidelse ble tema for filmen Kongens galskap (1994, regi: Nicholas Hytner). Basert på musikalske temaer funnet i et av kongens mekaniske orgler, og med et vokalparti fullt av utvidede sangteknikker, er dette en av musikkhistoriens villeste og mest energiske beskrivelser av galskap.

Produsert av Det Norske Kammerorkester

(Foto: Liv Øvland)

ENG:

Det Norske Kammerorkester

Georg Philipp Telemann: Don Quixote Suite (1761)
Henry Purcell: Bess of Bedlam (17th cent.)
John Coprario: Tom of Bedlam (17th cent.)
John Eccles: Restless in Thought, Disturb’d In Mind (17th cent.)
Olav Anton Thommessen: Fra Nijinskijs dagbok (2019, WP)
Peter Maxwell Davies: Eight Songs for a Mad King (1969)

An insanely great evening of mad songs with Det Norske Kammerorkester

Terje Tønnesen – artistic director
Nils Harald Sødal – tenor  
Silje Aker Johnsen – soprano

Det Norske Kammerorkester takes you on a historical tour of the musical asylum, from the baroque era to the present day. In the age of Telemann, John Eccles and Purcell, the crazed idealism of Don Quixote was admired as a ‘holy fool’, while the inmates of the famous mental hospital Bedlam in London are commemorated in pieces by Purcell and John Coprario.  

Olav Anton Thommessen’s interpretation of the extraordinary diaries of Nijinsky brings out the absurdities and suffering of the ballet dancer’s life, while Peter Maxwell Davies’s Eight Songs for a Mad King is a ‘monodrama’ based on George III, the English king whose temporary insanity became the subject of the film The Madness of King George. Based on themes found in a mechanical organ owned by the king himself, and featuring a vocal part full of extended techniques, this is one of the most wild and energetic depictions of madness in musical history.

Produced by Det Norske Kammerorkester

(Photo: Liv Øvland)

Få også med deg