5 på tvers: Sterke toner på Kvinnedagen 2019

5 på tvers: Sterke toner på Kvinnedagen 2019

19.30 Forstanderskapssalen

Tilbake til program

De kvinnelige ensemblene fløytekvintetten 5 på Tvers og klavertrioen Trio Serafin inviterer til en feminin konsert med utelukkende kvinnelige komponister og arrangører.

Konserten presenteres av Anna-Lena Eriksen som vil binde det hele verbalt sammen og trekke frem blant annet Pauline Hall og hennes betydning for kvinner i norsk musikkliv.

På programmet står urfremføring av FLØY for fløytekvintett av Kari Beate Tandberg, klavertrio nr 2 av Ewa Serafin og musikk av Adrienne Albert, Pauline Hall og Mathilde Grooss Viddal.

Med konserten Sterke Toner på Kvinnedagen 2019 ønsker ensemblene å bidra til å formidle kvinners frihet, likhet og søsterskap gjennom sterke toner!

Konserten støttes av Oslo kommune.

Få også med deg