ROMA 1681

ROMA 1681

19.00 Marmorsalen

Tilbake til program

Barokkens Roma var møtestedet da to av den tidlige barokkens giganter, Arcangelo Corelli og Georg Muffat, møtte hverandre i 1681 for å eksperimentere, skrive ny musikk og utveksle ideer. Begge komponistene var født i 1653. Arcangelo Corelli var fra Bologna, mens den multikulturelle Georg Muffat var født i Frankrike, men med bakgrunn fra både Østerrike og Tyskland. Resultatet ble en ny musikkstil som senere skulle prege det vi i dag kaller høybarokk og særlig concerto grossoen. I denne konsertformen deles orkestret opp i flere lag, både en solistgruppe og et «fullt lag» eller tutti som vi kaller det i dag med en stadig veksling mellom store kontraster i besetningen og i tempo. Noen ganger deles også orkestret opp i to orkestre som spiller mot hverandre. Alle disse måtene å lage musikk på var noe Corelli og Muffat utvekslet ideer om da de møttes. Etter møtet i Roma sendte Muffat flere noter til Corelli hvor han tok i bruk nye teknikker de hadde utarbeidet i fellesskap, og Corelli var imponert over det Muffat hadde skrevet. Selve møtet mellom de to gigantene har gått inn i historien som et eksempel på hvordan musikk kan være med på å bryte ned grenser for nasjonale identitet og stil. Der kan være grunn til anta at senere komponister som Bach, Händel, Vivaldi og Telemanns musikk hadde vært annerledes om ikke Corelli og Muffat hadde møttes i Roma i 1681.

I denne konserten har vi satt sammen et program med noe av musikken vi tror at Corelli og Muffat kan ha fremført under møtet i Roma i 1681. Til å lede Barokkanerne i stort format har vi hentet inn barokkfiolinisten og ensemblelederen Enrico Gattisom er en av de store spesialistene på dette repertoaret. Her lover vi musikk som svinger, beveger og ikke minst engasjerer med Barokkanerne i stor besetning.

Kjøp billett

Få også med deg