Periferien #6: Norwegian Cornett and Sackbuts + Lee Fraser

Periferien #6: Norwegian Cornett and Sackbuts + Lee Fraser

19.00 Forstanderskapssalen

Tilbake til program

I Lars Skoglunds nye kammeropera, «Videregående», befinner hovedpersonen seg på et hotellrom, hvor hun skal treffe igjen en tidligere lærer fra videregående. I retrospektiv fortelles historien om deres forhold da hun var elev og han var lærer. Hun befinner seg i en tilstand mellom det som var og det som kan komme, preget av nostalgiske minner og nervøs uro.
Verket, skrevet for sopran, renessanseinstrumenter, synther og elektronikk, fremføres av sanger Cathrine Bothner-By og Norwegian Cornett & Sackbuts, som også presenterer musikk av Barbara Strozzi, Enrique de Paris, John Dowland, Claudio Monteverdi og Cipriano de Rore.

Lee Fraser er en britisk komponist som arbeider innen elektroakustisk musikk. Hans seneste arbeid kjennetegnes av en befatning med syntetiserte lydobjekter og komplekse auditive opplevelser, preget av hans interesse for digitale synthesizere, psykoakustikk og akusmatisk teori.


På Periferien vil han selv stå for diffuseringen av hans besnærende surround-verk «Reliq Ens» samt en live-performance. 

Program:


Lee Fraser: Reliq Ens (2016–17) + live performance

Lars Skoglund: Grand Hotell (2018), urfremføring
+ musikk av Barbara Strozzi, Enrique de Paris, John Dowland, Claudio Monteverdi og Cipriano de Rore

Medvirkende:
Lee Fraser

Cathrine Bothner-By
Norwegian Cornett & Sackbuts:
Caroline Eidsten Dahl, 
blokkfløyter
Wenche Tjentland, barokktrombone/sackbut
Runar Valheim Værnes, barokktrombone/sackbut
Helene Øverlie, barokktrombone/sackbut
Eli Molaug Odland, slagverk


Billetter selges i døren: kr 150 /100 (stud./medl. nyMusikk).

Få også med deg