På tå hev Sentralen

På tå hev Sentralen

19.00 Rundt om på Sentralen

Tilbake til program

På tå hev Sentralen er en interdisiplinær vandreforestilling i samproduksjon mellom Sentralen og Den Norske Opera & Ballett, som en del av danseprosjektet På tå hev der over 2000 ungdommer har deltatt på kurs, mesterklasser og kompetanseutvikling innen profesjonell dans gjennom 2017.

Med På tå hev Sentralen vil fem kompanier med tidligere På tå hev-dansere delta, hvor alle nå er ferdig utdannede profesjonelle dansekunstnere. De vil samarbeide med musikkstudenter fra Norges Musikkhøgskole for å lage fem stedsspesifikke verk med dans og musikk, som vil vises i ulike rom på Sentralen.

Som del av vandreforestillingen vil du også få se verket Orbital Body koreografert av Nasjonalballettens danser Kristian Alm i 2016, og verket STUDIO B koreografert av Nasjonalballettens dansere Samantha Lynch og Douwe Dekkers i 2017.

Billetter kan bestilles her!


Få også med deg