Minner: STED

Minner: STED

17.00 Hvelvet

Tilbake til program
                                                

Hva gjør «Stedet» med vår opplevelse av hvem vi er og hvordan vi forstår oss selv? Vi invite rer publikum til å være med på å skape et kollektivt Sted – et rom, en lydklang, et landskap - knyttet til fortellinger og sanselige opplevelser av sted; og stedets opplevelse av oss.

                   

Dette er første laboratorie-visning i Minner: STED. Vi tar utgangspunkt i det dokumentariske, personlige og kollektive minner om sted, knyttet til vårt program the politics of identity. Det er et samspill mellom ku nstnere og ungdom, og bygger på «Unge Stemmer Herfra» (støttet av Sparebankstiftelsen Dn B) og «TekstLab Unge Stemmer» (støttet av Kulturrådet) der flere hundre barn og ungdom ut vikler egne historier og kunstneriske uttrykk basert på opplevelser om tilhørighet til sted.

                   

Kunstnerisk leder, idé og konsept: Shanti Brahmachari
Lyd installasjon: Ole Jørgen Løvås
Kunstnerisk medskapende: TekstLab Unge Stemmer, Ole Jørgen Løvås, Cecilie Lindeman St een, Cathrine Bjørndalen, Christine Vik Bratvold, Hanna Filomen Mjåvatn, Linn Christin Aa gedal, Hanna Asefaw.
Foto: Fredric Boudin

Arrangementet er gratis og er en del av festivalen "Glokale stemmer" 16.-20.oktober på Sentr alen og Deichman Biblo Tøyen.

Reserver billett.
Facebook-event.

Få også med deg