MICHAEL ASPLI: Shadow Ground

MICHAEL ASPLI: Shadow Ground

21.00 Hvelvet

Tilbake til program
                                                

«It wasn ́t me. It was you who called yourself. I
́m merely a projection. You guide yourself, through me. I ́m your phantom dance partner. I ́m your shadow.
- Haruki Murakami: »Dance, Dance, Dance»

Dette vil være en introspektiv solo, en dans med skyggen og fantomet. Her blir ritualer, kreati ve prosesser og bevegelse brukt som veier ned til den ukjente skyggesiden. Mine bevegelser vil være hentet fra en kroppslig gjenkjennelse av indre traumer i dialog med kulturelle holdni nger.                   

Hva vil min egen indre reise ned i dypet, pirre i publikummet som ser på? Kan dette skape re fleksjon rundt publikums ukjente sider? Eller vil det skape andre uventede refleksjoner? Dett e er spørsmål jeg åpner opp som tema for samtale i etterkant av forestillingen.

Dans/koreografi: Michael Aspli Kostyme/scenografi: Zofia Jakubiec Lyddesign: Bjarne Kvinnsland Foto: Antero Hein                   

Kunstnerisk Veileder: Hanna Mjåvatn og Annette Brandager

GRATIS! Få billett her

Se Facebook event


                                  

Få også med deg