Mennesket og Planter

Mennesket og Planter

12.00 Gullhallen

Tilbake til program

I en verden med overforbruk, har vi med tiden åpnet øynene og sett hva vi gjør mot kloden vi bor på. I 2019 kom FN ut med en rapport, som tok for seg hvordan våre handlinger påvirker tempareaturen på kloden, samt hvilke tiltak som må gjøres for at dette skal bli bedre. Noen av tiltakene gikk ut på å hindre avskoging og gjenoppretting av torvområder.

I en fotografisk billedserie fotografert i studio med en rolig belysning, står mennesket og planter sammen. Plantene vokser på deler av menneskekroppen. Fotografiene har et preg av en spennende belysning med klare detaljer. Dette med en dunkel stemning som kommer godt til rette og bygger oppunder budskapet til den fotografiske serien.

Fotograferingen av forholdet mellom mennesket og planter fra naturen, er med på å belyse de positive endringene menneskene har trådd i gang med, og fortsatt gjør i dag. Dette for at jorden skal bli bedre, noe som er svært dagsaktuelt. Ikke bare i Norge, men også på verdensbasis. Jeg fremmer dette ved å vise skjønnheten til planter og mennesker, samt skjønnheten de skaper seg imellom.

Se FB-event

Få også med deg