Kafésynk presenterer Ensemble Wirakocha

Kafésynk presenterer Ensemble Wirakocha

19.00 Forstanderskapssalen

Tilbake til program

«Navidad con musica barocca» er konserten som tar deg med tilbake til kirker og klostre i Mexico, Guatemala og Peru på 1600- og 1700 tallet. Du vil få høre julens budskap sunget på negrillospansk og urbefolkningsspråk, for ikke å snakke om gammel portugisisk! Ensemble Wirakocha spesialiserer seg på repertoar i skjæringspunktet mellom europeisk kunstmusikk og verdensmusikk fra begge sider av Atlanteren. Musikken ble til i en tid med utfordrende forhold i eksil, med diskriminering og slaveri og repertoaret utfordrer derfor hva man kan forvente av både kirke-, jule-, barokk- og latinmusikk. Etterkommere av europeiske og asiatiske innvandrere, afrikanske slaver og urbefolkningen levde sammen og dette er musikken som er bevart fra deres gudstjenester og teateroppsetninger om julens budskap.

Hvem er Ensemble Wirakocha?
Gruppas ti medlemmer har spilt sammen i to år og er barokkspesialister og improvisasjonsmusikere. Ensemblet spiller på historiske barokkinstrumenter og søramerikanske folkeinstrumenter og utforsker klangene og rytmene i 400 år gammel musikk.

Kjøp billett

Få også med deg