Only Connect: Jeff Carey - Precursor to Hypercube

Only Connect: Jeff Carey - Precursor to Hypercube

18.30 Hvelvet

Tilbake til program

ONLY CONNECT FESTIVAL OF SOUND 2018 

Jeff Carey: Precursor to Hypercube

Jeff Carey er en amerikansk komponist som arbeider i flere medier. På Only Connect presenterer han lydinstallasjonen Precursor to Hypercube, en høyintensitets sensorisk utladning for fire personer, i fire minutter.

Publikum settes i lydaktiverte stoler med hodetelefoner i et mørkt rom, og hører, ser og føler en komposisjon presentert gjennom syntetisk lyd, strober, røyk og laserbelysning. Resultatet er en form for perseptuell forvrenging i kammerformat.

Publikum må reservere fast tidspunkt for deltagelse på forhånd.

NB! Svært begrenset kapasitet! Deltagelse på eget ansvar.

Installasjonen er en del av Only Connect Festival of Sound 2018.

Siden 2005 har nyMusikk arrangert en årlig festival for samtidsmusikk, eksperimentell musikk og lydkunst. Festivalen har tidligere gått under navnene Happy Days Sound Festival og Grønland Kammermusikkfestival. I 2012 fikk festivalen navnet Only Connect Festival Of Sound.

Only Connect har som mål å lage nye forbindelser mellom musikalske felt, kunstformer, musikere og komponister.

Festivalprogrammet kan du se på nettsidene til nyMusikk

Billetter og festivalpass kan kjøpes på Ticketmaster

Få også med deg