TekstLab jubileumsfestival «Glokale stemmer»: Myths and loose connections

TekstLab jubileumsfestival «Glokale stemmer»: Myths and loose connections

19.00 Marmorsalen

Tilbake til program

 Jasper Siverts: Myths and loose connections

Myths and loose connections er et verk som utforsker mulighetene og begrensningene i det konvensjonelle kunstrommet. Hvilke språksystemer og konvensjoner benytter man seg av i en kunstnerisk praksis? Hva betyr det å ytre seg gjennom kunst? Hvilke muligheter gir dette rommet for kollektiv samhandling? Hva slags temporaliteter produserer den?

Gjennom tekst, video og brokker av gjenkjennbare ritualiserte handlinger søker verket å synliggjøre noen av disse spørsmålene. Det oppstår en dialog mellom den individualiserte og den kollektive handlingen. Et ønske om å kunne skape et større handlingsrom som også inkluderer kollektivt rettede livsmønstre. Et rom av handlinger, som er direkte produkter av indivualiserte narrativer og myter, ritualiseres, og brukes i dialog med kollektive handlinger, for å skape en felles temporalitet. Skillet mellom den individuelle og den kollektive kropp opphører et øyeblikk og synliggjør den transindividualitet som vi alle kroppsliggjør.

Idé, tekst, video og utøver: Jasper Siverts
Kunstnerisk veileder: Cecilie Lindeman Steen, Cathrine Bjørndalen og Shanti Brahmachari
Konsulent: Ole Jørgen Løvås

Prosjektet “Myths and loose connections” er utviklet i TekstLab Inkubator som er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

Billetter bestilles her.


Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Få også med deg