Inkluderingsdag på SoCentral i juni

Inkluderingsdag på SoCentral i juni

09.00 SoCentral, 5. etasje

Tilbake til program

Hva er inkluderingsdagene?
Inkluderingsdagene skaper en regelmessig møteplass folk som jobber med inkludering kan møtes en gang i måneden, og over tid bygge tillit og relasjoner – og etterhvert også inngå nye samarbeid. Du kan delta hver gang, eller når det passer.

Møteplassene skal samtidig inspirere og tilføre kompetanse til deltakerne, og bidra til å lage en kultur for at man hjelper og deler med hverandre.

På den måten løfter vi inkludering og mangfold som felt i hele Oslo.

workshop
Mathilde i Kybri fasiliterer inkluderingsdagene sammen med SoCentral.


Hvem kan delta?
Deltakelse er åpent for alle som jobber med inkludering! Registrer deg for invitasjoner HER.

Deltakerne på inkluderingsdagene jobber med inkludering og mangfold i Oslo og omegn, og ønsker å skape nye og bedre løsninger sammen med andre.

De kan jobbe som veiledere og saksbehandlere i kommunen, eller på et høyere administrativt nivå i offentlig sektor. De kan være gründere og sosiale entreprenører, frivillige organisasjoner, ledere eller ansatte i privat næringsliv, representanter for målgruppen selv, forskere og akademia, eller andre som ønsker å bruke sin plattform for å inkludere.

De kan jobbe med inkludering av ungdommer og unge voksne, nylig ankomne flyktninger og innvandrere, flyktninger og innvandrere med lang botid i Norge, kvinner med minoritetsbakgrunn, familier og barn med minoritetsbakgrunn, eller andre målgrupper.

Inkluderingsdager på SoCentral fasiliteres av Kybri og SoCentral.

Møteplassen arrangeres i samarbeid med Oslo kommune, og støttes av tilskuddsordning for inkluderingstiltak.

Få også med deg