Inkluderingsdag på SoCentral

Inkluderingsdag på SoCentral

09.00 SoCentral

Tilbake til program

INKLUDERING PÅ TVERS AV SEKTORER

Inkluderingsdagene på SoCentral er en lavterskel, månedlig møteplass for deg som jobber med inkludering og mangfold. Her kan du møte og samarbeide med andre som også brenner for å skape nye og bedre løsninger.

Les mer på www.socentral.no/inkluderingsdager

Inkluderingsdagene høsten 2018:

Torsdag 13. september kl. 9-11.30
Måling av samfunnseffekt
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 5. etasje

Torsdag 11. oktober kl. 9-11.30
Mangfold i kulturlivet
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 5. etasje

Torsdag 15. november kl. 9-11.30
Samarbeid og nye koblinger
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 5. etasje

Torsdag 6. desember kl. 9-20
Inkludering i Sverige og Norge
Voksenåsen Senter for svensk-norsk-samarbeid, Ullveien 4

Deltakelse er åpent for alle.

Du kan delta hver gang, eller når det passer best for deg.

Vil du få invitasjoner til inkluderingsdagene?
Legg inn navn og epost her: https://socentral.us7.list-manage.com/subscribe?u=983baf28bf7260df044fe26cd&id=88d4d2c7d6

Hva skjer på en inkluderingsdag?
Temaene på inkluderingsdagene er ulike fra gang til gang, men vi har alltid en blanding av faglige innledninger og workshop. Etterpå er det gratis lunsj og mulighet for nye koblinger. Lunsjen har alltid vegansk, vegetar og halal-alternativer.

I 2018 har vi blant annet hatt flere workshops om måling av samfunnseffekt. Vi har invitert inn folk som jobber med entreprenørskap som en vei inn i arbeidslivet, med ungdomsmedvirkning, og med nye løsninger innen psykisk helsearbeid.

Hvem kan delta?
Inkluderingsdagene er åpne for alle som jobber med inkludering og mangfold. Her møter du veiledere og saksbehandlere i kommunen. Du blir kjent med gründere og sosiale entreprenører, folk som jobber i frivillige organisasjoner, ledere eller ansatte i privat næringsliv og offentlig sektor, forskere og akademia, eller andre som ønsker å være en ressurs i inkluderingsarbeidet..

Inkluderingsdagene er en møteplass for deg som jobber med et inkluderende samfunn for

- eldre
- barn og ungdom som er utenfor
- folk som er falt utenfor på grunn av sykdom
- flyktninger, innvandrere og andre med minoritetsbakgrunn
- eller andre personer i samfunnet som har behov for å inkluderes

Finn en oversikt over deltakere på http://inkludering.socentral.no/

Hvem arrangerer inkluderingsdagene?
Inkluderingsdagene arrangeres av SoCentral og Kybri. Vi lager faglig opplegg og fasiliterer workshopene.

Inkluderingsdagene støttes av Enhet for mangfold og integrering - OXLO.

Få også med deg