Inkludering i kulturlivet

Inkludering i kulturlivet

09.00 SoCentral

Tilbake til program

Inkludering i kulturlivet

Hvordan kan barn og unge i utenforskap oppleve mestring og inkludering gjennom kultur? Og hvordan kan etablerte kulturaktører i større grad rekruttere mer mangfoldig, både når det gjelder ansatte og frivillige? SoCentral inviterer hver måned til en åpen møteplass om inkludering. Denne gangen inviterer vi sammen med Sentralen og Talent Norge, og blant innlederne er Kulturrådet og Fargespill.

Deltakerne på inkluderingsdagene jobber i NAV, i bydelene, i frivillige organisasjoner og i små bedrifter - alle med inkludering på ulikt vis. Nå i oktober inviterer vi også inn folk fra kultursektoren. Inkluderingsdager arrangeres med støtte fra Oslo kommune.

Les mer om hva inkluderingsdager er på socentral.no/inkluderingsdager. Påmelding er ikke nødvendig, men om du ønsker å fortsette å motta invitasjoner til inkluderingsdagene kan du sette deg på denne listen.

Få også med deg