Hvordan gjør vi Oslo til en mer bievennlig by?

Hvordan gjør vi Oslo til en mer bievennlig by?

11.30 Forstanderskapssalen

Tilbake til program

ByBi sammen med ByKuben inviterer til seminar om tilrettelegging for pollinerende insekter i byen.


Seminaret er åpent for alle, men spesielt invitert er aktører innen eiendoms- og byutvikling, grøntanleggssektoren, offentlig forvaltning og Oslos lokalpolitikere.


Påmelding her!

Få også med deg