Hvordan bygge din bedrift med sosiale media

Hvordan bygge din bedrift med sosiale media

16.30 SoCentral

Tilbake til program

SISU Business Club har til hensikt å bidra til at vi styrkes både via personlig empowerment og i business, slik at vi kan erobre verden med trygghet - uansett hvor stor eller liten vi ønsker at vår verden skal være.

Mange av oss er usikre på hvordan vi kan bruke sosiale medier i vår business. Denne gangen skal vi lære mer om det ! Yun-a Johnson fra Your Aesthetic Style og Thea Ørneseidet fra Peachy.no vil dele sin kompetanse og erfaring med oss og det blir oppgaver knyttet til din case.


Velkommen !Få også med deg