Gratis kurs i varemerkerett for entreprenører

Gratis kurs i varemerkerett for entreprenører

09.00 SoCentral, 5. etasje

Tilbake til program

Er du oppstartsbedrift eller jobber med innovasjonsprosjekter, og har spørsmål om IPR?

Kaja von Hedenberg fra Patentstyret gir en innføring i varemerkebeskyttelse, designbeskyttelse og patentering (immaterielle rettigheter).

Hun forteller også om opphavsrett og åndsverkloven, og bruk av varemerker i Google AdWords og sosiale medier.

Kurset er åpent for alle som jobber med egen oppstartsbedrift eller innovasjonsprosjekt, og er gratis.

Kaja von Hedenberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har opphavsrett som spesialfag. Hun har jobbet i Patentstyret siden 2003 med varemerkerett som ekspertområde, og har lang erfaring i å veilede kunder og behandle søknader om varemerkeregistrering. Kaja er opptatt av at alle næringsdrivende i Norge skal få kunnskap om de mulighetene som ligger i å skaffe seg en enerett.

Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret fremmer innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet.

SoCentral er et miljø og en samarbeidspartner for deg som utvikler nye løsninger på lokale og globale samfunnsutfordringer. Vår nordiske inkubator for samfunnsinnovasjon samler mennesker som jobber med nye løsninger på samfunnsutfordringer. De kommer fra både etablerte og nye virksomheter, offentlig og private, og er alle opptatt av hvordan vi kan løfte verden fremover.


Registrer deg for deltakelse til høyre. Deltakelsen er gratis! Takk for at du registrerer deg innen mandag 12. mars.


Få også med deg