Debatt: Barna i Moria

Debatt: Barna i Moria

17.30 P1

Tilbake til program

Etter flere branner i flyktningleiren Moria i Hellas er mange tusen flyktninger nå etterlatt på gaten uten noe hjem å vende til. Regjeringen har besluttet å hente 50 flyktninger. Men er dette mange nok? Og kommer hjelpen tidsnok? Eller er ikke løsningen å hente i det hele tatt? Gjør deg klar for en spennende ungdomspolitikerdebatt hvor disse og mange andre spørsmål vil svares på.

Oslo Press inviterer til debatt med følgende deltagere:
Adrian Smith Stenberg - Lokallagsformann i Oslo Øst FpU
Håkon Andreas Flydal - Leder i Oslo Unge Høyre
Magnus Killingland - Leder i Oslo KrFU
Varin Hiwa - Nestleder i AUF i Oslo
TBA - Oslo SU

Ordstyrer er Marina Johansen, nestleder i Press. I forkant av debatten vil det bli lett servering av mat og drikke. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål til politikerne på slutten av debatten. Arrangementet er gratis og åpent for alle mellom 13 og 25, men krever påmelding!

Oslo Press - Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Oslo som jobber utelukkende med barns rettigheter. Vi fokuserer på politiske strukturer i Norge for å sørge for at vi innfrir barnekonvensjonen i størst mulig grad.


Debatten passer barn i alderen: 13-25 år

Obs! Begrenset med plasser! 

Meld deg på her!

Få også med deg