Mennesker som løser samfunnsutfordringer

SoCentral er vertskap for et stort og sammensatt samfunnsinnovasjonsmiljø på Sentralen som har kontorer i 5. og 6. etasje.

Nye løsninger oppstår når mennesker med ulik bakgrunn samles og vil gjøre noe med konkrete samfunnsutfordringer. 

Som vertskap for et stort og sammensatt samfunnsinnovasjonsmiljø på Sentralen, tilrettelegger SoCentral for slike viktige møter. Hos oss samles mennesker som jobber med nye løsninger innen områder som helse, miljø, velferd, byutvikling, utdanning og finansiering. Arbeidsområdet finner du  i 5. og 6. etasje i Sentralen.

SoCentral er både et arbeidsfelleskap og et innovasjonsmiljø. Noen av våre medlemmer kommer fra etablerte virksomheter, andre har startet opp noe nytt. De har bakgrunn fra ulike fagdisipliner, bransjer og sektorer.

I tillegg til vår rolle som vertskap på Sentralen, samarbeider SoCentral også med utvalgte entreprenører og virksomheter om utvikling av nye løsninger på samfunnsutfordringer.

Les mer om SoCentral på vår hjemmeside.

Håkon Iversen

– Medgrunnlegger av SoCentral 41660477

Håkon er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Han har over 30 års erfaring fra ledelse og gjennomføring av store og komplekse prosjekter innenfor privat og offentlig virksomhet. Håkon dekker et bredt faglig spekter og har svært gode samarbeidsevner. Dette gjør ham i stand til å oppnå gode resultater i samspill med mennesker på alle nivåer og innen ulike fagområder

Håkon har klokketro på at ærlig og involverende samarbeid og tydelig målstyring er avgjørende for å finne gode løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.

Thomas Berman

– Medgrunnlegger og daglig leder i SoCentral 907 87 982

Thomas er utdannet økonom og har stort sett brukt sin arbeidskarriere til å utvikle ideer og virksomheter. Flere vellykkede prosjekter og noen mislykkede har gitt ham solid erfaring i å lede utvikling av nye og forbedrede løsninger, prosesser og forretningsmodeller.

Thomas omtaler seg ofte som en potet og skylder på barna sine for at han bestemte seg for å bruke sitt entreprenørskapsgen til å skape gevinster for samfunnet.

Cathrine Skar

– Medgrunnlegger av SoCentral 46805950

Cathrine er utdannet innen klinisk psykologi og har mange års erfaring fra offentlig psykisk helsevern. Som selvstendig konsulent har hun lang erfaring i å samarbeide med sosiale entreprenører og organisasjoner om utvikling av prosjekter rettet mot offentlig sektor. Prosjektene har etablert nye samarbeidsstrukturer på tvers av stat, kommune, forskning og arbeidsliv hvor målet har vært å utvikle mer brukerrettede og målorienterte tjeneste

Cathrine er opptatt av medvirkning og samarbeid på tvers som faktorer for innovasjon og endring. Hun er løsningsorientert, kreativ og kunnskapsrik. 

Stina Låstad

– Prosjektleder Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon 41607802

Stina har master i entreprenørskap, med fordypning i teknologi og samfunn fra NTNUs Entreprenørskole. Hun har også studert sosialt entreprenørskap ved Universitetet i Oslo og har vært med å starte sosialentreprenøren Medarbeiderne AS. Stina har erfaring med å jobbe med innovasjon i offentlig sektor gjennom arbeid med masteroppgave om helseinnovasjon i samarbeid mellom privat og offentlig sektor og gjennom engasjement i InnoMed og Direktoratet for forvaltning og IKT. 

Kjernekompetansen til Stina er forretningsutvikling, innovasjon, prosjektledelse og  tverrfaglig samarbeid. 

Thomas Evensen

– Økonomisjef 91784859

Thomas har sterk faglig forankring i innovasjon, teknologi og økonomi. Thomas har ledet noen av de største kulturhusene i landet, Det Akademiske Kvarter i Bergen og Det Norske Studentersamfunn i Oslo. 

Han bringer med seg verdifull erfaring fra å jobbe med utvikling av næringsklynger. Thomas har lang erfaring fra den frivillige og ideelle samfunnssektoren og drives av å legge til rette for de som ønsker å endre verden til det bedre.          

Marie Harbo Dahle

– Community Manager / Fellesskaper 95948177

Som fellesskaper sørger Marie for at SoCentral er et sted hvor samfunnsutfordringer kan løses gjennom nye samarbeid og koblinger. Hun følger opp alle medlemmene, tar i mot nye medlemmer, skaper møteplasser, og sørger for at alt det praktiske er på stell.

Marie er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Hun har et sterkt sosialt engasjement som har ført til lang erfaring fra frivillig
arbeid i blant annet Røde Kors, Raftostiftelsen, og studentmiljøet i Oslo. Som samfunnsviter har hun kompetanse på å identifisere og bidra til å løse komplekse problemstillinger.

Marie har arbeidserfaring fra NAV, hvor hun fulgte opp og veiledet langtidssyke brukere og arbeidsgivere. Tidligere har hun arbeidet med informasjon og service på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, ved den norske ambassaden i Canada, og i andre salg- og servicerelaterte jobber.