Workshop med Katrice Horsley

Workshop med Katrice Horsley

13.00 Sentralen

Tilbake til program

WORKSHOP MED KATRICE HORSLEY


Deltagerne vil trenes i større bevissthet om sin bruk og valg av ord, og hvordan dette kan åpne for endringer og positive muligheter i arbeidet med pasienter eller brukere.

 

Du trenes ikke i hvordan du skal fortelle historier, men i hvordan du kan bruke narrativer – handlingsordene – i en fortelling aktivt i ulike situasjoner, og i samspillet med pasient/bruker. Deltagerne i workshopen vil få innblikk i nevrovitenskap og narrativitet, og i nye funn om hvordan alvorlige opplevelser tidlig i livet kan gi helseproblemer senere. Dette blir nå sett på som en av de største offentlige helseutfordringene.

 

Etter seminaret vil deltakerne ha en bedre forståelse av fortelling og narrasjon som et hjelpeverktøy i sin arbeidspraksis. Du vil lære å ta i bruk teknikker, og få nyttige lenker til nettsteder og ressurser.

 

Workshopen forutsetter aktiv deltagelse, og gi tid til refleksjon og tilbakemelding. Dette er et tverrfaglig seminar med deltakere med ulik bakgrunn innen helse- og sosialfag.
Fortellerfestivalen viser det beste av nasjonal og internasjonal muntlig fortellerkunst. Fra tradisjonelle fortellinger via personlige opplevelser til abstrakte, musikalske, poetiske og rytmiske utrykk. Fortellerfestivalen presenterer diktere, musikere, slampoeter, beatboxere, skuespillere og scenekunstnere – og samfunnsdebattanter, forfattere og filmskapere.

Få også med deg