Tokso: Som best jeg minnes

Tokso: Som best jeg minnes

20.00 Sentralen

Tilbake til program

Som best jeg minnes

Polene smelter, erosjonen herjer; krig, terror og politisk polarisering preger nyhetsbildet. Det er flere enn karakterene i NRK's nye dramaserie Valkyrien som tenker i apokalyptiske baner. Mange kjenner på nummenheten i møte med et stadig hardere og hissigere offentlig ordskifte, mens andre maner til kamp for verdiene de tror på.

Den internasjonale folk-strykekvartetten Tokso går til en beretning fra en helt annen tid som beskriver apokalyptiske fornemmelser med knivskarp presisjon – skapelsesmyten Voluspá. Med malende språk og intense skildringer tar Voluspá tak i lytterne i eposet om verdens tilblivelse, undergang og gjenoppstandelse. Sjelden har kontrasten mellom fred, harmoni og balanse på den ene siden, og krig, ødeleggelse og ubalanse på den andre siden vært mer slående enn i det gamle, mystiske visjonsdiktet. Hvordan kan vi sammen finne forsoning, fred, balanse?

Torsdag 23. mars møtes Voluspás mystikk og Toksos musikk, lyssatt av Arvid Sveens bilder fra mytiske landskap i nord. Velkommen!

Konserten arrangeres av TrAP, som del av dette halvårets temaprogram om frihet i et mangfoldig samfunn og om hvordan uforsonlige forventninger setter mennesker i konflikt.

Tokso:

Kelly Thoma - lyra

Anne Hytta – hardingfele

Eléonore Billy - nyckelharpe

Sigrun Eng – cello

Med:

Bijan Chemirani - perkusjon


Foto: Arvid Sveen

Lys og video: Evelina Dembacke og Tilo Hahn

Dramaturg: Gyrid Nordal Kaldestad

Idé, opplegg, regi: Anne Hytta

Arr.: TrAP

Inngang kr. 200,- studenter kr. 150,-

Forestillingen er støttet av Norsk komponistfond og Oslo kommune.


In English

As far as my memory goes 

The Poles are melting, earthly erosion is ravaging; war, terror and political polarization are affecting the media.The contrast between peace, harmony and balance on the one hand and war, destruction, and imbalance on the other has rarely been as evident as in the old, mystical Norwegian poem ‘Visjonsdikt’.  How can we find reconciliation, peace and balance together?

The international folk string quartet, Tokso, is looking to a tale from a different time that describes apocalyptic sensations with great precision - the Myth of Creation Voluspá. With vivid language and intense depictions, Voluspá brings the audience into the epos of the world’s creation, downfall and resurrection. Thursday, March 23, the mystery of Voluspá and the music of Toksos will be united to the photos of Arvid Sveen from mythical Nordic landscapes. Welcome!

The concert is organized by Transnational Arts Production (TrAP). During spring 2017 TrAPs program is centered around the concepts of freedom in a multicultural society.

Få også med deg